Na stránkách online podpory výuky. Materiály pro jednotlivé pedmty jsou umístny do samostatných webových stránek - najdete je v píslušné sekci Výuka pod názvem pedmtu. Pokud je souástí studia také online studium v Learning Management systému, najdete vstup do LMS (Unifor, Moodle) pímo na webové stránce pedmtu. Jakékoliv dotazy i pipomínky ke studijním materiálm mete zasílat na e-mail hana.maresova@upol.cz nebo prostednictvím rozhraní LMS. 

AKTUÁLN:

Nové online podpory:
 

TIP:

Vyuijte novou verzi internetové píruky Ústavu pro jazyk eský. Na jejím vzniku se podíleli pracovníci Ústavu pro jazyk eský AV R.
 
 
 
 
 
Kontakt:

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA
Katedra eského jazyka
a literatury
Pedagogická fakulta UP
ikovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel. 585635607
e-mail: hana.maresova@upol.cz 
Home  |  Výuka PdF  |  Výuka FF  |  Odbor ICT

Aktualizováno: 2018, Copyright 2018 Hana Marešová, backgrd. FT