LEXIKOLOGIE

dic

Vítejte

Vítejte v online podpoře semináře Lexikologie.  Online podpora je pomůckou pro seminární část předmětu Lexikologie, představuje zároveň doplnění některých témat, která byla probrána v prezenční formě studia.

Dotazy k materiálům a této webové stránce zasílejte na e-mailovou adresu hana.maresova@upol.cz nebo na Skype, na jméno: maresh2005.

 

 

Lexikologie

Cíle předmětu Současný český jazyk lexikologie: Česká slovní zásoba jako kvantitativně neuzavřený systém, zahrnující dílčí podsystémy s relativně stabilním centrem a dynamickou periférií. Paradigmatické a syntagmatické vztahy lexikálních jednotek. Nevlastní signifikace (nepřímá nominace).

Anotace předmětu: 

1 hod přednáška

2 hod seminář

zakončeno: zápočet, zkouška

kreditů: 3

Otázky ke zkoušce z lexikologie jsou k dispozici zde.

Doporučená literatura  je k dispozici zde, ke studiu můžete využít i internetové odkazy (sekce Odkazy).

 

Výpis předmětu ze Stagu:

 

Užitečné tipy

Arr Left
obr
obr2
obr3
Arr Right

Přednášky

Přednášky z Lexikologie vede doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA nebo doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Online podporu pro přednášky naleznete zde.  

více

Semináře

Semináře vede doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA Online podporu  naleznete zde

více