HISTORICKÁ MLUVNICE
On-line podpora semináře 2010/2011
A K T U A L I T Y  ! ! !

 

  • 3. 5. 2011 - Výsledky kolokvijního testu předmětu Základy slavistiky a historické mluvnice (1. ročník, rozšířující studium): Kolokvijní test nenapsala Mgr. Pavlína Kulheimová. Náhradní termín kolokvijního testu dle individuání dohody. Ostatní si dle dohody přijdou pro zapsání kolokvia v pátek, 6. 5. 2011, v době od 10.00 do 11.00 hod. Termíny jsou ve Stagu vyvěšeny, v současné chvíli je na termín přihlášeno 14 osob. S pozdravem Hana Marešová

  • 6. 3. 2011 - Otázky ke kolokviu jsou k dispozici zde.

  • 1. 3. 2011 - do 18. 3. 2011 je potřeba splnit úkol zaměřený na vznik kategorie životnosti. Podrobnosti najdete v příloze.

  • 6. 3. 2009 - prezentace z dnešního prezenčního setkání máte k dispozici ke stažení v sekci Studijní materiály. 

  • 6. 3. 2009 - předtermín ke zkoušce byl stanoven na 27. 3. 2009, v době od 13.30 do 16.30 hod. (pro 8 studentů). Další termíny:  22. 5. 2009 od 9.00 do 12.00 hod. (10 studentů), 29. 5. 2009 od 9.00 do 12.00 (10 studentů). Tyto termíny budou do Stagu zadány během příštího týdne. 

  • 2009: Pokud vám nevyhovuje žádný z termínů, můžete se zapsat na některý z červnových termínů (budou ve Stagu vypsány během května). 

  • 2009: Zkouška - student zodpoví jednu z otázek (viz Otázky ke zkoušce) a prokáže praktické dovednosti formou rozboru textů, které jsme probírali v prezenční části a které byly zadány v rámci online samostudia. Jedná se o texty:  1) První česká věta (probráno) 2) Hospodine, pomiluj ny (probráno) 3) Slovo do světa stvořenie (probráno) 4) Svatý Václave (samostudium) 5) Legenda o Jidášovi (probráno).  Všechny texty jsou k dispozici zde a zde

Vítejte!

Vítejte v online podpoře semináře Základy historické mluvnice češtiny. Online podpora je pomůckou pro seminární část předmětu, představuje zároveň doplnění některých témat, která byla probrána v prezenční formě studia. Dotazy k materiálům a této webové stránce zasílejte na e-mailovou adresu maresh@seznam.cz nebo na Skype, na jméno: maresh2005.

Anotace předmětu
Seminář bude realizován v následující formě: 4 + 4 hodiny prezenční výuky a 4 + 4 online výuky. Studium je zakončeno zápočtem a zkouškou.
Zkouška

Otázky ke zkoušce a doporučená literatura ze základů historické mluvnice jsou k dispozici zde.

Ke studiu můžete využít i internetové odkazy umístěné v pravé části těchto stránek (sekce Odkazy).

V následující sekci jsou k dispozici materiály pro online studium:  
Studijní materiály
 

 

 

 

2011: Texty probrané na semináři:

1) Periodizace vývoje českého jazyka

2) Praslovanština a její vývoj

3) Diferenciace slovanských jazyků

 

 

 

Texty k rozboru
 

1) Základní texty

2) Další texty k rozboru I.

3) Další texty k rozboru II.  

Úkoly
 

1) Kategorie životnosti

 

Další materiály
 

1) Mapa českých nářečí  

2) Mapa Římské říše ve 12. století

 

Video

 

Projekt nového překladu Bible kralické:

Jan Hus: Jezu Kriste, štědrý kněže:

 

Kontakt

 

PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury
Pedagogická fakulta
Univerzity Palackého
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 607

e-mail:maresh@seznam.cz Webová stránka

Odkazy

 

Instituce

Publikace online

Slovníky online

Projekty

 

 

Frazeologie
Slovník
Encyclopaedia Britannica

Aktualizováno 06.03.2009