Studijní materiály - doc. PhDr. Milena Krobotová, CS.c 

 

Aktuálně: Náhrada přednášek z lexikologie   
Okruhy a doporučená literatura ke zkouš
ce - morfologie  (+ vzorová souvětí). Cvičení z české morfologie
otevřít
Doplňující cvičení k morfologii otevřít
Okruhy a doporučená literatura  - stylistika otevřít
Kultura mluveného projevu  - literatura, cvičení, cvičení2, texty, výroky  
Základy písemného projevu  -  cvičení 1, cvičení 2  
Náhrada přednášek z lexikologie  otevřít
Lexikologie - otázky  otevřít