Informace k praxi studentů 2. ročníku magisterského studia Tisk
Napsal uživatel Kamil Kopecký   
Středa, 14 Září 2011 08:45

PRAXE -  2. roČNík Magisterského studia
kombinace s českým jazykem 
Informace k souvislé pedagogické praxi (3. 10 – 28. 10. 2011)

Během praxe jsou studenti povinni absolvovat alespoň 5 náslechů (může být  u různých učitelů) a nejméně 15 výstupů z českého jazyka. 

Nejpozději do pátku 7. 10. 2011 dodejte na fakultu Váš rozvrh hodin, na němž bude uvedeno také telefonní číslo  školy, na níž učíte.

Připomínám, že v průběhu praxe máte být na pracovišti (Vaší škole) i v době, kdy neučíte, a plnit  další úkoly (opravy, dozory apod.), jimiž Vás pověří cvičný učitel. Je nepřípustné praxi krátit, v případě změny rozvrhu či jiných problémů se obracejte na metodiky KČJL, Mgr. Jaroslava Valu, Ph.D., a Mgr. Milana Poláka, Ph.D. 

K zápočtu (Mgr. Milan Polák, Ph.D.) je třeba předložit:

-  přehled odučených hodin s Vaším hodnocením potvrzený cvičným učitelem a opatřený razítkem školy,
-  písemné přípravy odučených hodin a záznamy z náslechů,
-  2 ověřené soubory pracovních listů zaměřené na komunikační výchovu a prezenční listiny žáků (bude upřesněno na setkání před praxí).

Materiály k praxi a pracovní listy obdržíte v aule PdF na instruktáži k praxi dne 27. 9. 2011 v 7.15 v aule PdF UP. Přejeme Vám hodně trpělivosti, dobrého uvádějícího učitele a pokud možno hodné žáky!

Mgr. Milan Polák, Ph.D.
metodik KČJL