spacer
advertisement.png, 0 kB
spacer
spacer
 
Katedra PDF Tisk Email

kated

Historie KČJL je k dispozici zde.

 

Vedoucí katedry


 

Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

sladovaj

Kontakt: tel.: +420585635618+420585635618

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výuka: literární věda, teorie literatury, literatura 20. století, literatura pro děti a mládež

Konzultační hodiny v LS 2014: pdf

Odborné zaměření: pdf

 

 

Zástupce vedoucí katedry

 


doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.

Rerichova

Kontakt: tel.: +420585635612+420585635612

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výuka: česká a světová literatura pro děti a mládež, výchova čtenáře

Konzultační hodiny v LS 2014: pdf

Odborné zaměření: zde: pdf

Studijní materiály: zde.

 

 

 

Tajemník katedry


 

Mgr. Milan Polák, Ph.D.

Polak

Kontakt: tel.: +420585635610+420585635610

E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výuka: didaktika českého jazyka 

Konzultační hodiny v LS 2014: pdf

Odborné zaměření: zde: pdf


 

 

Sekretářka katedry


 

Kateřina Marková

Kontakt: tel.: +420585635602+420585635602

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

 

Profesoři


 

prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Odalos

Kontakt: tel.: +420585635601+420585635601

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výuka: úvod do studia jazyka, slovenština, základy slavistiky

Konzultační hodiny v LS 2014: pdf

Odborné zaměření: zde: pdf

 

 

 

Docenti


doc. Mgr. Igor Fic, Dr.

Fic

Kontakt: tel.: +420585635604+420585635604

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výuka: starší česká literatura, literatura 20. století

Konzultační hodiny v LS 2014: pdf

Odborné zaměření: zde: pdf

Studijní materiály: zde.

  

 

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. >> www

maresh

Kontakt: tel.: +420585635607+420585635607

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí Centra inovací ve vzdělávání CCV (býv. Odbor ICT vzdělávání CCV PdF UP) 

Výuka: didaktika mateřského jazyka, internet a multimedia ve výuce ČJ, nová média a kyberkultura, prezentační a diskuzní techniky, základy slavistiky a staroslověnštiny, historická mluvnice a dialektologie

Konzultační hodiny v LS 2014: pdf

Odborné zaměření: zde: www

Studijní materiály: zde.

 


 

doc. PhDr. Marie Zouharová, Ph.D.

Zouharova

Kontakt: tel.: +420585635603+420585635603

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výuka: česká syntax

Konzultační hodiny v LS 2014: pdf

Odborné zaměření: zde: pdf

Studijní materiály: zde.

 

 

 

Odborní asistenti

 


Mgr. Kateřina Ďoubalová, Ph.D.

Doubalova

Kontakt: tel.: +420585635615+420585635615

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výuka: česká literatura po roce 1945, současná česká literatura

Konzultační hodiny v LS 2014: t.č. mateřská dovolená

Odborné zaměření: zde: pdf

Studijní materiály: zde

 


Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D.

Jakubicek

Kontakt: tel.: +420585635616+420585635616

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výuka: česká literatura 20. století, teorie literatury

Konzultační hodiny v LS 2014: pdf

Odborné zaměření: zde: pdf

 

Studijní materiály: zde.

 

 


Mgr. Lukáš Hejsek, Ph.D.

Kontakt: tel.: +420585635616

E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výuka: současný český jazyk - morfologie, stylistika, lexikologie 

Konzultační hodiny v LS 2014: pdf 

Odborné zaměření: zde: pdf

 

 


Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. >> www

Kopecky 

Kontakt: tel.: +420585635601+420585635601 (út čt) nebo 6039 (po, pá)

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Facebook:
http://www.facebook.com/kamil.kopecky

LinkedIn:
http://cz.linkedin.com/in/kamilkopecky/

Vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace 

Výuka: jazykový proseminář, fonetika a fonologie, e-learning pro učitele, modení trendy v elektronické komunikaci

Konzultační hodiny v LS 2014: pdf

Odborné zaměření: zde: pdf

Studijní materiály: zde.

 Mgr. Jana Kusá, Ph.D.


Kontakt: tel.: +420585635611

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výuka: Syntax 1, Syntax 2, Kultura mluveného projevu, Rétorika a komunikační kompetence, Český jazyk 2 – sloh, Jazyková analýza textu, Lingvistický seminář pro logopedy

Konzultační hodiny v LS 2014: pdf

Odborné zaměření: zde:


 


Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.

Vala

Kontakt: tel.: +420585635613+420585635613

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výuka: úvod do studia literatury, literatura pro děti a mládež, didaktika literární výchovy, interpretace textů světové literatury 19. a 20. století

Konzultační hodiny v LS 2014: pdf

Studijní materiály: zde.

 

Odborné zaměření: zde: pdf


 

 

Asistenti

Mgr. Veronika Krejčí

tel.: +420585635614+420585635614

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Konzultační hodiny v LS 2014: pdf 

 

Vědecko-pedagogičtí pracovníciMgr. Dana Cibáková, Ph.D.

Dana Cibáková

Kontakt: tel.: +420585635609+420585635609

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výuka: didaktika mateřského jazyka, čtenářská gramotnost porozumění textu, rozvíjení recepční textové kompetence v primární škole

Konzultační hodiny v LS 2014: pdf

Odborné zaměření: zde: pdf

 

Externí pracovnícidoc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.

Kontakt: tel.: +420585635606+420585635606

E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výuka: současný český jazyk - morfologie, stylistika, lexikologie, kultura mluveného projevu, komunikační výchova, rétorika 

Odborné zaměření: zde: pdf

Studijní materiály: zde.

 

 


Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.

Kontakt: tel.: +420585635601+420585635601

E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výuka: úvod do studia jazyka, jazykový proseminář

Odborné zaměření: zde: pdf

  


PhDr. Květa Musilová, Dr. 

Kontakt: tel.: +420585635609+420585635609

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výuka: česká syntax, slovenština

Odborné zaměření: zde: pdf

Studijní materiály: zde.

 

 

 
Interní doktorandi


 

 

Mgr. Tereza Gajďoková

Kontakt: tel.: +420585635666+420585635666

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výuka: Jazykové praktikum, Mateřský jazyk s didaktikou

Konzultace:

Středa: 10.00 11.00 hod.

 

Odborné zaměření: zde: pdf

 

Studijní materiály: zde.Mgr. Jana Drábová

Kontakt: tel.: +420585635666+420585635666

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výuka: český jazyk 2 - sloh 

Konzultace:


Středa: 10.00
11.00 hod.

 

Odborné zaměření: zde: pdf

 

Studijní materiály: zde.

 

 

 

Mgr. Pavlína Lišovská

Kontakt: tel.: +420585635666+420585635666

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výuka:

Literatura pro děti a mládež

Syntax

Konzultace:
ÚT 14.30 - 15.30, dále dle individuální domluvy

Odborné zaměření: zde: pdf

 

 

Mgr. Miroslava Dluhošová

Mgr. Michaela Dostálová

 

 

 

 

Externí doktorandi


 

PhDr. Alena Mašláňová

Kontakt: tel.: +420585757715+420585757715

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Výuka: internet a multimedia ve výuce českého jazyka 

 
spacer
pw_rightredhatApachePerlMySqlphpCPanleFantasticoJoomlapw_left
spacer
© 2019 Hana Marešová
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.