spacer
advertisement.png, 0 kB
spacer
spacer
 
Státní zkoušky PDF Tisk Email

Státní závěrečná zkouška z českého jazyka a literatury (SZZ) se skládá z těchto částí:

- obhajoby diplomové práce,
- zkoušky z mluvnice českého jazyka,
- zkoušky z didaktiky českého jazyka a literární výchovy,
- zkoušky z literatury.

Nedílnou součástí zkoušky z mluvnice je rozbor textu  (se zaměřením na jazykové prostředky se slohovou platností). Student rovněž musí prokázat znalost odborné literatury jak v mluvnické, tak v literární i didaktické části zkoušky k danému tématu. 

Vzhledem ke značné šíři jednotlivých zkušebních tematických okruhů (zvláště v literární části) je posluchačům při přípravě odpovědi doporučeno postupovat podle následujícího rámcového schématu:

- student přiblíží a charakterizuje danou epochu co do různosti myšlenkových proudů, hlavních filozofických a uměleckých tendencí, (např. výtvarné umění atd.), literárních skupin, směrů, časopisů;
- vyznačí souvislosti s literárním vývojem ve světové literatuře;
- jmenuje a charakterizuje určující osobnosti dané etapy v literatuře;
- uvede konkrétní literární díla vzniklá v určitém období, rozčlení je podle významu a literárních žánrů.

Každý zkušební tematický okruh bude doplněn o dílčí otázky z oblasti teorie literatury a literární vědy. 

Examinátor může vést posluchače napříč jednotlivými epochami i jednotlivými literárními žánry. Zkouška je ukončena odkazem na četbu (podle přiloženého seznamu literatury).

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (platné od 1.1.2015)

I. Prezenční studium

• Učitelství pro 2. stupeň základních škol (čtyřleté magisterské): Okruhy 

• Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium): Okruhy

• Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol (navazující magisterské): Okruhy

• Učitelství pro 1. stupeň základních škol – Okruhy            

• Učitelství pro mateřské školy – Okruhy

II.  Kombinované studium

• Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské, kombinovaná forma): Okruhy

• Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol (navazující magisterské, kombinovaná forma): Okruhy

• Učitelství pro 1. stupeň základních škol (kombinovaná forma): Okruhy            

• Učitelství pro mateřské školy (kombinovaná forma): Okruhy

III. Rozšiřující studium

 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy: Okruhy

• Učitelství českého jazyka a literatury (rozšiřující, dvouleté): Okruhy 

• Učitelství pro 1. stupeň základních škol (rozšiřující): Okruhy         

• Učitelství pro mateřské školy (rozšiřující): Okruhy  


 
spacer
pw_rightredhatApachePerlMySqlphpCPanleFantasticoJoomlapw_left
spacer
© 2019 Hana Marešová
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.