spacer
advertisement.png, 0 kB
spacer
spacer
 
Diplomové práce PDF Tisk Email

Témata diplomových prací vypisují členové katedry každoročně, posluchači jsou s nimi seznámeni na vývěsce katedry. Téma práce si posluchači vybírají nejméně rok před závěrečnou zkouškou. Studenti si mohou zvolit rovněž vlastní téma práce po dohodě s některým z členů katedry.

Diplomovou práci posuzují vedoucí práce a nejméně jeden oponent.

Obhajoba práce probíhá před státní zkušební komisí a je součástí státní závěrečné zkoušky.

Součástí diplomové práce, kterou student odevzdává, jsou anotace diplomové práce, které student  rovněž odevzdává v elektronické podobě (CD-ROM). Pro usnadnění práce s anotacemi doporučujeme psaní v programu MS Word a ukládání souboru ve formátu RTF. (Příklad: Nováková.rtf)

 

Databáze diplomových prací 

 
spacer
pw_rightredhatApachePerlMySqlphpCPanleFantasticoJoomlapw_left
spacer
© 2019 Hana Marešová
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.