spacer
advertisement.png, 0 kB
spacer
spacer
 
Praxe PDF Tisk Email
         Pedagogická praxe  

        Garant: Mgr. Milan Polák, Ph.D.

Katedra českého jazyka a literatury zajišťuje a garantuje společně se Střediskem pedagogických a odborných praxí souvislé pedagogické praxe v rámci magisterského studia studijního oboru Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol.

Spolupráci se školami zajišťují metodici katedry českého jazyka a literatury:

Mgr. Milan Polák, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.

 

1. Souvislá pedagogická praxe 2 (KČJ/MSPP1)

Rozsah praxe:        

Praxe probíhá v letním semestru 1. ročníku magisterského studia po dobu tří týdnů. Studenti jsou individuálně rozmístěni většinou na školách okresu Olomouc, popřípadě
v blízkém okolí.

Požadavky na studenta:

Během praxe je povinností studentů absolvovat přibližně 5 náslechů a minimálně 12 výstupů z českého jazyka. Kromě toho se studenti se ve škole zapojují do aktivit tak, aby poznali co nejlépe prostředí  a chod školy a povinnosti učitele. Jedná se o dozory, opravy apod.

Požadavky k zápočtu

1. Absolvování praxe v rozsahu tří týdnů a výuky v rozsahu minimálně 12 hodin, 5 hodin náslechů.                                                                                                                                             2. Student vypracovává a posléze odevzdává portfolio, jehož součástí jsou (minimálně):
- přehled odučených hodin a hodnocení studenta uvádějícím učitele.,
- soubor podrobných příprav na vyučovací hodiny a záznamy z hospitací,
- ukázky aktivizačních pomůcek a cvičení využitých studentem v průběhu praxe,
- další výstupy z úkolů zadaných metodiky katedry.

Na kontrole praxe se podílejí všichni vyučující katedry, ti se snaží během praxe alespoň jednou navštívit studenta a především mu odborně a metodicky pomoci.

 

 

2. Souvislá pedagogická praxe 2 (KČJ/MSPP2)

Rozsah praxe:        

Praxe probíhá v zimném semestru 2. ročníku magisterského studia po dobu čtyř týdnů. Studenti si mohou zajistit tuto praxi individuálně (například v místě svého bydliště), pokud tak neučiní, jsou umístěni na školách okresu Olomouc, popřípadě v blízkém okolí.

Požadavky na studenta:

Během praxe je povinností studentů absolvovat přibližně 5 náslechů a minimálně 15 výstupů z českého jazyka. Kromě toho se studenti se ve škole zapojují do aktivit tak, aby poznali co nejlépe prostředí  a chod školy a povinnosti učitele. Studenti se podílejí na dalších aktivitách školy, jako jsou exkurze, soutěže apod.

Požadavky k zápočtu

1. Absolvování praxe v rozsahu čtyř týdnů a výuky v rozsahu minimálně 15 hodin, 5 hodin náslechů.                                                                                                                                             2. Student vypracovává a posléze odevzdává portfolio, jehož součástí jsou (minimálně):
- přehled odučených hodin a hodnocení studenta uvádějícím učitele.,
- soubor podrobných příprav na vyučovací hodiny a záznamy z hospitací,
- ukázky aktivizačních pomůcek a cvičení využitých studentem v průběhu praxe,
- další výstupy z úkolů zadaných metodiky katedry.

Cviční učitelé u obou těchto praxí rozebírají se studenty jejich výstupy a vedou je při přípravě na hodinu. Smyslem souvislé praxe není jen absolvování stanoveného počtu náslechů a výstupů, ale především to, aby studenti poznali prostředí a chod a školy. Z toho důvodu je nutné, aby se zdržovali na škole pravidelně po celou dobu praxe, pomáhali cvičným učitelům a řídili se jejich pokyny.

Zápočty z obou praxí udělují metodici katedry Mgr. Milan Polák, Ph.D. a Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. Při udělování zápočtu  probíhá krátký pohovor se studenty, hodnotíme jejich výsledky a zkušenosti, registrujeme jejich připomínky  (ty se týkají například rozsahu a zařazení praxe, dále cvičných učitelů a náplně didaktik na fakultě). Součástí hodnocení praxe je také anonymní SWOT analýza studentů, ve které se vyjadřují k aktuálním problémům spojeným s absolvováním praxe.

 

         

 Spolupráce s pedagogickou veřejností:

Již tradičně po dobu dvanácti let probíhá vždy v listopadu či prosinci setkání se cvičnými učiteli českého jazyka ze základních škol, na němž si metodici fakulty a učitelé vyměňují zkušenosti. Pro učitele je připraven zajímavý program zaměřený především didakticky (besedy s autory učebnic, nové metody a formy práce apod.).

Katedra také průběžně vytváří  databázi cvičných učitelů českého jazyka, jež je neustále aktualizována.

 

                                                     Mgr. Milan Polák, Ph.D., oborový metodik

 

Seznam cvičných škol 

  Zeyerova,

  Na Hradě,

  Řezníčkova (Hodolany),

  Demlova (Lazce),

  Heyrovského,

  8. května (Komenium)

Slovanské gymnázium, nižší stupeň víceletého gymnázia.

ZŠ Hálkova 

 
  
 
spacer
pw_rightredhatApachePerlMySqlphpCPanleFantasticoJoomlapw_left
spacer
© 2019 Hana Marešová
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.