spacer
advertisement.png, 0 kB
spacer
spacer
 
Historie katedry
Z historie KČJL PDF Tisk Email

Josef Kolařík, 1999

Katedra vznikla v roce 1964, kdy bývalý Pedagogický institut vstoupil jako obnovená fakulta do svazku Univerzity Palackého. Posláním katedry je kvalifikovaná příprava studentů učitelství pro 1. a 2. stupeň základních a speciálních základních škol v České republice, dále studentů v řadě forem postgraduálního studia (studia při zaměstnání, rozšiřujícího a rekvalifikačního studia aj.). Vedle toho poskytuje také služby širší veřejnosti, a to formou jazykového poradenství nebo přednášek, seminářů a besed za organizačního přispění okresních školských úřadů a jiných zainteresovaných složek.

K dokladům nemalé tvůrčí aktivity katedry patřila a patří nejen činnost vědeckovýzkumná a publikační, nýbrž i editorská a redakční, o čemž svědčí publikace jak jejích bývalých členů (např. literární studie a monografie F. Všetičky, hluboký badatelský zájem o dílo Josefa Dobrovského i podíl na edici jeho prací u M. Krbce, účast N. Lupínkové na edici díla J. A. Komenského), tak také členů současných. Katedra udržovala styky s řadou vysokých škol a pracovišť doma i v zahraničí (se sesterskými katedrami na moravských i českých univerzitách, včetně různých oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR a Ústavu pro českou a světovou literaturu AV ČR, dále s vysokými školami v Německu, Polsku, Rakousku, Rusku, Slovinsku či Velké Británii). Řada členů katedry se účastní slavistických kongresů a konferencí doma i v zahraničí (v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem, Bratislavě, Banské Bystrici, Nitře, Prešově, Lublinu, Mariboru, Moskvě, Volgogradu, v Halle, Trieru a Vídni).

V různých redakčních radách pracovali nebo dosud pracují M. Krbec, F. Všetička, I. Fic, D. Jakubíček, M. Krobotová, J. Slavotínek, H. Marešová, na redakční činnosti sborníků se podíleli či podílejí M. Krobotová, M. Mlčoch, M. Polák, H. Marešová. 

Katedra pořádá pravidelně vědeckou konferenci zaměřenou na tradiční a netradiční metody ve výuce mateřského jazyka, besedy se spisovateli, básníky a filozofy (např. J. Křesadlem, I. Krausem, M. Vieweghem, K. Máchou), alternativní semináře podněcující studenty k různým netradičním formám vědeckého nebo uměleckého projevu (B. Rozehnalová - umělecký projev) a podílela se rovněž na vzniku a realizaci časopisu Aluze (P. Hanuška, M. Mlčoch, M. Polák). Samostatnou uměleckou tvorbou se zabývají M. Mlčoch (próza), Z. Šiška (poezie).

 

 

 

 

Vedoucí katedry

 

PhDr. Zdeněk Kovalčík, CSc. (1964 - 1972)

Doc. PhDr. Miroslav Kala, CSc. (1972 - 1990)

Doc. PhDr. František Všetička, CSc. (1990 -1996)

PhDr. Jaroslav Kafka, CSc. (1996 - 1997)

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. (1997 - 1999)

Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D. (1999 – 2008)

Mgr. Jana Sladová, Ph.D. (2008 - dosud)

 

 

 

Učitelé, vědečtí a odborní pracovníci v letech 1964 - 2010

 

Jméno

Od - do

 

 

Bartoňová, Jana, Mgr.          * 1984, Čeladná                           

 

 

 2008 - 2012
 

Bendl Stanislav, PaedDr.

* 1962, Šternberk (o. Olomouc)

1988 - 1990

 

Crha Aleš, Mgr.

* 1955 Litoměřice

1991 - 1996

 

Doupal Miloslav, PhDr.

*1920, Přerov

1964 - 1986

 

Doupalová Eva, PhDr., CSc., doc.

*1936, Olomouc

1969 - 1990

 

Drmolová Jana, PhDr.

*1922 Drysice (o. Vyškov)

1964 - 1982

 

Fialová Věra, PhDr.

* 1949, Olomouc

1994 - 2008

 

Fic Igor,  Mgr., Dr., doc.

* 1967, Boskovice (o. Blansko)

1996 - dosud

 

Fleischmannová Emilie, PhDr.

* 1933, Olomouc

1964 - 1974

 

Gregorová Štěpánka

*1909 Schambach-Lilienfeld (Rakousko)

1964 - 1965

 

 

Hanuška Petr, PhDr.

* 1963, Olomouc

1993 - 1997

 

Heckel Bedřich, PhDr.

* 1913 Loužice (o. Hodonín)

1964 - 1971

 

Jakubíček Daniel, Mgr., Ph.D.

* 1972, Ostrava

1998 - dosud

 

Jodasová Helena, PhDr., Ph.D.

* 1945, Nový Jičín

1987 - 2008

 

Kafka Jaroslav, PhDr., CSc.

* 1930, Ostravice (o. Frýdek-Místek)

1964 - 1998

 

Kala Miroslav, PhDr., CSc., Doc.

* 1931, Žďár nad Sázavou

1964 - 1990

 

Kolařík Josef, PhDr., CSc.

* 1934, Pozlovice (o. Zlín)

1964 - 1999

 

Kopecký Kamil, Mgr., Ph.D.

* 1977, Nové Město na Moravě

2003 - dosud
 

Komárek Karel, PhDr.

* 1963, Přerov

1990 -1996

 

Kovalčík Zdeněk, PhDr., CSc.

* 1922, Petřvald (o. Karviná)

1964 - 1979

 

Krbec Miroslav, PhDr., CSc., doc.

* 1924, +2003, Olomouc

1964 - 1989

 

Krobotová Milena, PhDr., CSc., doc.

* 1945 Kroměříž

1974 - dosud

 

Marešová Hana, PhDr., Ph.D., doc.

* 1972, Olomouc

1996 - dosud

 

Mikeska Otto

* 1945, Olomouc

1974 - 1980

 

Mlčoch Miloš, Mgr., Ph.D.

* 1964, Prostějov

1994 - dosud

 

Musil Petr, PaedDr.

* 1958, Hodonín

1991- 1995

 

Musilová Květoslava, PhDr., Dr.

* 1952,Ostrava

1976 - dosud

 

Písková Milada, PhDr.,CSc., Doc.

*1943, Zlín

1983 - 1991

 

Polák Milan, Mgr., Ph.D.

* 1955, Jeseník

1992 - dosud

 

Rozehnalová Blanka, Mgr., Ph.D.

* 1945, Bruntál

1996 - 2008

 

Rozsypal Jindřich

*1906, Bělov (o. Kroměříž)

1964 - 1970

 

 

Řeřichová Vlasta, PhDr., CSc., doc.

*1949, Pardubice

1983 - dosud

 

Schneiderová Soňa, PhDr.

* 1965 Olomouc

1989 - 1991

 

Sladová Jana, Mgr., Ph.D.

* 1962

2000 - dosud

 

Slavotínek Jan, Mgr.

* 1951, Ostrava

1998 - 2006

 

Svobodová Jana, PaedDr.

* 1946, Olomouc

1986 - 1994

 

Šiška Zbyněk, PhDr., CSc., doc.

* 1930 Malenovice (o. Zlín)

1990 - 2007

1964 - 1990 katedra RJL

 

Talpová Marie, PhDr.

* 1942, Olomouc

1980 - 1986

 

Vačkářová Alena, PhDr.

* 1936, Brno

1970 - 1974

 

Vala Jaroslav, Mgr., Ph.D.

* 1975, Třebíč

2006 - dosud

 

Večeřová Ivona, PaedDr.

* 1936, Olomouc

1968 - 1994

 

Všetička František, PhDr., CSc., doc.

* 1932, Olomouc

1964 - 1997

 

Vyhlídal Zdeněk, PhDr.

* 1934, Žďar nad Sázavou

1969 - 1974

 

Zouharová Marie, PhDr., Ph.D., doc.

* 1953, Němčice (o. Blansko)

1985 - dosud

 
spacer
pw_rightredhatApachePerlMySqlphpCPanleFantasticoJoomlapw_left
spacer
© 2019 Hana Marešová
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.