spacer
advertisement.png, 0 kB
spacer
spacer
 
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. PDF Tisk Email

                                                        

  maresh3 
  pdf
 View Hana Maresova's profile on LinkedIn
   Hana Marešová
  pdf
   studijni materialy

Specializace: současný český jazyk - lexikologie, internet a multimedia ve výuce českého jazyka, nová média a kyberkultura, prezentační a diskuzní techniky, historická mluvnice a dialektologie, základy slavistiky a staroslověnštiny 

 

 

Publikační a vědecko-výzkumná činnost:  

ČLÁNEK

[1]MAREŠOVÁ, H. Stavba dramatu je dobrým studijním materiálem. Hanácké noviny, 1997, roč. 8, č. 44, s. 12.
[2]MAREŠOVÁ, H. Vnitřní vitráže Františka Všetičky. Hanácké noviny, 1997, roč. 1, č. 1, s. 1.
[3]MAREŠOVÁ, H. Není kolokvium jako kolokvium. Aluze, 1998, roč. 1, č. 4, s. 1. ISSN 1803-3784.
[4]MAREŠOVÁ, H. O zelovské češtině. Exulant, 2002, roč. N, č. 2, s. 4-12.
[5]MAREŠOVÁ, H. Mateřský jazyk a informační technologie. Veřejná správa, 2006, roč. 9, č. 25, s. N. ISSN 1213-6581.
[6]MAREŠOVÁ, H. K hypertextové struktuře. Čeština doma a ve světě, 2006, roč. 1, č. 4, s. 42-49. ISSN 1210-9339.
[7]MAREŠOVÁ, H. E-learning v multiuživatelském virtuálním prostředí. Journal of Technology and Information Education, 2009, roč. 1, č. 1, s. 39-44. ISSN 1803-537X.
[8]MAREŠOVÁ, H. E-learning in the courses of life long learning. Education With Internet Technology - EWIT, 2010, roč. N, č. 2, s. 17-29. ISSN 1804-2929.
[9]MAREŠOVÁ, H. ICT vzdělávání učitelů základních a středních škol. e-Pedagogium, 2010, roč. N, č. 3, s. 73-88. ISSN 1213-7758.
[10] MACHOWSKÁ, M., MAREŠOVÁ, H. Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci získalo mezinárodní certifikát kvality ISO 9001. Lifelong learning - celoživotní vzdělávání, 2013, 3, 1, s. 95-96, ISSN 1804-526X (Print), ISSN 1805-8868 (online).  

 
  

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU

[1]MAREŠOVÁ, H. Problematika bilingvismu. In Varia VIII. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1999, s. 31-38. ISBN N.
[2]MAREŠOVÁ, H., MLČOCH, M. K problematice rozvíjení čtenářských dovedností dětí se sníženou jazykovou kompetencí. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi.Cesty ke komunikaci.. Ostrava : Ostravská univerzita, 2001, s. 55 ? 61. ISBN ISBN 80-7042-183-5.
[3]MAREŠOVÁ, H. České enklávy v Evropě. In Čeština ? jazyk slovanský. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference.. Ostrava : Ostravská univerzita, 2001, s. 45-55. ISBN 80-7042-194-0.
[4]MAREŠOVÁ, H. K definici bilingvismu. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Studia Philologica. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001, s. 7 - 12. ISBN 80-244-0216-5.
[5]MAREŠOVÁ, H. Dozrál čas na e-školu? (K využití výpočetní techniky v hodinách českého jazyka). In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého, 2003, s. 87-95. ISBN 80-244-0627-6.
[6]MAREŠOVÁ, H. Internet ve výuce českého jazyka (zkušenosti ze semináře Internet a multimedia ve výuce českého jazyka). In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004, s. 72 ? 74. ISBN 80-244-0814-7.
[7]MAREŠOVÁ, H., MAREŠ, J. Kognitivní funkce a struktura textu. In Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu" v lingvistickém zkoumání. Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů.. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004, s. 262-269. ISBN 80-244-0838-4.
[8]MAREŠOVÁ, H. Vliv hypertextu na proces čtení. In Šimková, M. Varia 12. Zborník materiálov z 12. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2005, s. 76-80. ISBN 80-89037-04-6.
[9]MAREŠOVÁ, H. České etnikum v Polsku. In Sborník konference Čeština - jazyk slovanský. Ostrava : Ostravská univerzita, 2005, s. 12-25. ISBN 80-7368-122-6.
[10]MAREŠOVÁ, H. Využití informačních technologií ve výuce českého jazyka. In Sborník z workshopu Využití dotykové tabule ve výuce českého jazyka a literatury. Lutín : SOU Lutín, 2005, s. 6. ISBN 80-239-6239-0.
[11]MAREŠOVÁ, H. Využití ICT v ČJL. In POŠKOLE 2005. Sborník Národní konference o počítačích ve škole. Praha : České vysoké učení technické, 2005, s. 115-121. ISBN 80-239-4633-1.
[12]MAREŠOVÁ, H. Klasická učebnice v elektronickém věku. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005, s. 141-7. ISBN 80-244-1002-8.
[13]MAREŠOVÁ, H. Hypertext ve výuce českého jazyka. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006, s. 103-109. ISBN 80-244-1282-9.
[14]MAREŠOVÁ, H. Český protestantismus v polském Zelově. In Osobnost v církvi a politice. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 361-369. ISBN 80-7325-097-7.
[15]MAREŠOVÁ, H. Semináře ICT ve výuce budoucích učitelů českého jazyka. In Počítač ve škole. Nové Město na Moravě : Gymnázium Nové Město na Moravě, 2006, s. 1-3. ISBN N.
[16]MAREŠOVÁ, H. Školicí středisko SIPVZ na Univerzitě Palackého a jeho další vývoj. In PO ŠKOLE. Praha : České vysoké učení technické, 2007, s. 250-254. ISBN 978-80-239-9126-0.
[17]MAREŠOVÁ, H. ICT vzdělávání učitelů základních a středních škol na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. In Infotech 2007 - Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007, s. 169-174. ISBN 978-80-7220-301-7.
[18]MAREŠOVÁ, H. Information and Communication Technology in the Education of (Future) Mother Tongue Teachers. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Ostravská univerzita, 2007, s. 116-120. ISBN 978-80-7368-388-7.
[19]MAREŠOVÁ, H., MAŠLÁŇOVÁ, A. ICT vzdělávání učitelů českého jazyka v rámci SIPVZ - modul P: ICT ve výuce českého jazyka a literatury. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Hanex Olomouc, 2007, s. 129-134. ISBN 80-85783-72-X.
[20]MAREŠOVÁ, H. Modul SIPVZ - ICT ve výuce českého jazyka. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Hanex, 2007, s. 129-134. ISBN 80-85783-72-X.
[21]MAREŠOVÁ, H. Proměny lineárního čtení (textu) ve 21. století. In Kniha ve 21. století. Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2007, s. 67-74. ISBN N. ISSN N.
[22]MAREŠOVÁ, H. Netartové projekty. In Intermedialita: slovo - obraz - zvuk. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s. 255-262. ISBN 978-80-244-2054-7.
[23]MAREŠOVÁ, H. K sémiotickým aspektům hypertextu. In Člověk - jazyk - text. Sborník z mezinárodní lingvistické konference Člověk - jazyk - komunikace. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2008, s. 39-44. ISBN 978-80-7394-075-1.
[24]MAREŠOVÁ, H. Kyberkultura jako součást mediální výchovy. In Počítač ve škole 2008. Nové Město na Moravě : Gymnázium Vincence Makovského, 2008, s. 0-0.
[25]MAREŠOVÁ, H. ICT ve výuce na 1. stupni - internetové zdroje. In Slovo o slove. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, s. 91-97. ISBN 978-80-8068-752-6.
[26]MAREŠOVÁ, H. ICT ve výuce na 1. stupni - multimedia. In Slovo o slove. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, s. 98-104. ISBN 978-80-8068-752-6.
[27]MAREŠOVÁ, H. Nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s. 374-378. ISBN 978-80-7220-311-6.
[28]MAREŠOVÁ, H. The Role of the Mother Tongue Teaching in New Literacy Education.. In Valuing individual and shared learning: the role of ICT. Praha : Univerzita Karlova, 2008, s. 1-8. ISBN 978-80-7290-353-5.
[29]MAREŠOVÁ, H. Multiuživatelské virtuální prostředí ve výuce jazyka a literatury. In Multiuživatelské virtuální prostředí ve výuce jazyka a literatury. Sborník z mezinárosní konference Inovácie v obsahu a procese vyučovania jazyka a literatúry.. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, s. 491-502. ISBN 978-80-8068-795-3.
[30]MAREŠOVÁ, H. Kreativita v internetové síti. In Eurolitteraria a Eurolingua. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 214-218. ISBN 9987-80-7372-292-0.
[31]MAREŠOVÁ, H. Kyberkultura jako součást mediální výchovy na základní škole. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s. 205-213. ISBN 978-80-244-1946-6.
[32]KRČMA, J., MAREŠOVÁ, H. Audiovizulání prezentace při výuce slovenského jazyka. In Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008, s. 131-133. ISBN 978-80-8083-565-1.
[33]MAREŠOVÁ, H. K současné jazykové situaci české enklávy v polském Zelově. In Jezyki zachodonioslowiańskie w XXI wieku. Katowice : Uniwersytet Slaski, 2009, s. 133-144. ISBN 978-83-226-1769-4.
[34]MAREŠOVÁ, H. Nástroje Webu 2.0 ve výuce. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009, s. 374-378. ISBN 978-80-244-2240-4.
[35]MAREŠOVÁ, H. Jazykové vzdělávání v multiuživatelském virtuálním prostředí. In Trendy ve vzdělávání 2009. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009, s. 328-332. ISBN 978-80-7220-316-1.
[36]MAREŠOVÁ, H. The Role of information and communication technologies in the Czech Language Education. In Johannes Amos Comenius. The Legacy to the Culture of Education. Praha : Academia, 2009, s. 723-730. ISBN 978-80-200-1700-0.
[37]MAREŠOVÁ, H. Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků. In Kopecký, K. Rizikové chování v kyberprostoru. Olomouc : Hanex, 2010, s. 71-76. ISBN 978-80-7409-034-9.
[38]MAREŠOVÁ, H. K využití hypertextu ve výuce literatury a slohu. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010, s. 201-207. ISBN 978-80-244-2435-4.
[39]MAREŠOVÁ, H., SLÁMA, J. New Media Literacies of Future Mother Tongue Teachers. In New Media and the Politics of Online Communities. Oxford : Oxford University Press, 2010, s. 87-95. ISBN 978-1-84888-032-0.
[40]MAREŠOVÁ, H. Vzdělávání v Second Life. In Nové technologie ve vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010, s. 1-6. Publikace je přílohou k elektronické verzi časopisu Journal of Technology and Information Education (ISSN 1803-6805) – 1. číslo/2011.
[41]MAREŠOVÁ, H. K využití kyberkultury v mediální výchově žáků. In Slovo o slove. Prešov : Prešovská univerzita, 2010, s. 249-256. ISBN 978-80-555-0201-4.
[42]MAREŠOVÁ, H. E-learning in the courses of life long learning. In Divai 2010 - Distance Learning in Applied Informatics. Conference Proceedings. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2010, s. 271-276.
[43]MAREŠOVÁ, H. K využití webu 2.0 ve výuce. In Slovo o slove. Prešov : Prešovská univerzita, 2010, s. 257-265.
[44]MAREŠOVÁ, H. K jazykové komunikaci v sociálních sítích. In Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc : Hanex, 2011, s. 153-157. ISBN 978-80-7409-032-5.
[45]MAREŠOVÁ, H. ICT kompetence učitelů. In Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV. Liberec : Technická univerzita, 2011, s. 01-11. ISBN 978-80-7372-722-2.
[46]MAREŠOVÁ, H. K ICT kompetencím budoucích učitelů mateřského jazyka. In Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc : Hanex, 2011, s. 158-161. ISBN 978-80-7409-032-5.
[47]MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M. Virtuální světy ve vzdělávání. In DOSTÁL, J. Nové technologie ve vzdělávání: vzdělávací software a interaktivní tabule. Olomouc : Univerzita Palackého, 2011, s. 5-10. ISBN 978-80-244-2941-0.
[48]MAREŠOVÁ, H. Possible Uses of a Multi-User Virtual Environment in the Education of Persons with Special Needs. In Universal Learning Design Proceedings of the Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 181-192. ISBN 978-80-210-5828-6.
[49]MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M. Současné trendy rozvoje e-learningového vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání 2012. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, s. 669-675. ISBN 978-80-86768-36-6.
[50]MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M. Multiuser virtual environments and people with special needs. In Universal Learning Design. Linz : Rakousko, 2012, v tisku. 
[51]MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M. ICT kompetence učitelů a vzdělávání v informačním věku. In Konference ČAPV. Praha, 2012, v tisku.  
[52]KLEMENT, M., DOSTÁL, J., MAREŠOVÁ, H. Elements of electronic teaching materials with respect to student’s cognitive learning styles. In ICEEPSY, 2013, Antalya - Turkey, v tisku. 
[53]SERAFÍN, Č., HAVELKA, M., DOSTÁL, J., MAREŠOVÁ, H., KROPÁČ, J. Evaluation of technological resources including effects of using technological resources in education. In ICEEPSY, 2013, Antalya - Turkey, v tisku.
[54]MAREŠOVÁ, H., VALA, J. The comparison of reception of selected poems by students from varied schools. In ICEEPSY, 2013, Antalya - Turkey, v tisku. 
 
 

ABSTRAKT

[1]MAREŠOVÁ, H. The Role of ICT in the Czech Language Education. The Legacy of Johannes Amos Comenius to the Culture of Education, 2008, roč. 0, č. 0, s. 19-20.
[2]MAREŠOVÁ, H. Multiuživatelské virtuální prostředí ve výuce jazyka a literatury. Inovácie v obsahu a procese vyučovania jazyka a literatúry, 2008, roč. N, s. 41-41.
[3]MAREŠOVÁ, H. The Role of the Mother Tongue Teaching in New Literacy Education. Valuing individual and shared learning: the role of ICT. Book of Abstracts, 2008, roč. 2008, č. N, s. 23-23.
[4]MAREŠOVÁ, H. New Media Literacies of Future Mother Tongue Teachers. Cybercultures, with Digital Memories (abstracts). Exploring Critical Issues., 2010, roč. 1, č. 1, s. 15.
[5]MAREŠOVÁ, H. E-learning in the courses of life long learning. Divai 2010 - Distance Learning in Applied Informatics. Abstracts Proceedings, 2010, roč. 1, č. 1, s. 76-76.
[6]MAREŠOVÁ, H. ICT kompetence učitelů. Sborník asbraktů VIII. celostátní konference ČAPV. Kam směřuje současný pedagogický výzkum?, 2010, roč. 1, č. 1, s. 19-19.
[7]MAREŠOVÁ, H. ICT kompetence a mediální a komunikační výchova. Přírava a realiizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích, 2011, roč. 1, č. 1, s. 1-1.
 

KAPITOLA V KNIZE

[1]MAREŠOVÁ, H. Kurzy ICT pro pedagogické pracovníky - projekt ESF. In Trendy ve vzdělávání - informační technologie a technické vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010, s. 402-404. ISBN 978-80-87224-09-0
[2]MAREŠOVÁ, H. ICT kompetence a mediální a komunikační výchova. In Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Olomouc : Univerzita Palackého, 2011, s. 285-298. ISBN 978-80-244-2741-6
[3]MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M., PUSTINOVA, Z. Virtual Worlds in the Mother Tongue Teachers Education. In: Nicholas van Orden: Navigating Cybercultures. Oxford: United Kingdom, 2012, v tisku. https://www.interdisciplinarypress.net/online-store/ebooks/digital-humanities/navigating-cybercultures 
   
[4]KLEMENT, M., CHRÁSKA, M., DOSTÁL, J., MAREŠOVÁ, H. E-learning: elektronické studijní opory a jejich hodnocení. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. 341 s., s. 60-110. ISBN 978-80-86768-38-0.
 

KNIHA - CELEK

[1]MAREŠOVÁ, H. Příruční slovníček zelovské češtiny. Praha : Exulant,  2003. 50 s. ISBN N.
[2]MAREŠOVÁ, H. Základy historické mluvnice češtiny. Skripta. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. 129 s. ISBN 78-80-244-2028-8.
[3]MIKULÍKOVÁ, V., MAREŠOVÁ, H. Didaktické hry ve výuce českého jazyka a literatury. Metodická pomůcka. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. 841 s. ISBN 978-80-244-2710-2.
[4]MAREŠOVÁ, H. Dialekty v komunikaci. Pro žáky. Praha : Face of New Europe, 2012, v tisku.  
[5]MAREŠOVÁ, H. Dialekty v komunikaci. Pro učitele. Metodická příručka. Praha : Face of New Europe, 2012, v tisku. 
[6]MAREŠOVÁ, H. Vzdělávání v multiuživatelském virtuálním prostředí. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. 203 s. ISBN 978-80-244-3101-7.
 
 

ELEKTRONICKÁ PREZENTACE

[1]MAREŠOVÁ, H. K morfologické charakteristice jazyka české enklávy v polském Zelově. Lingva nova, 2002.
[2]MAREŠOVÁ, H. Využití informačních technologií ve výuce českého jazyka. SOU Lutín, 2005. ISBN 80-239-6239-0.
[3]MAREŠOVÁ, H. ICT ve výuce českého jazyka a literatury. E-gram. Portál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy., 2006. ISBN N.
[5]MAREŠOVÁ, H. Nová média a kyberkultura. Nová média a kyberkultura, 2008.
[6]MAREŠOVÁ, H. Proměny lineárního textu ve 21. století (1. část). Knihovnický zpravodaj Vysočina, 2008.
[7]MAREŠOVÁ, H. Proměny lineárního textu ve 21. století (2. část). Knihovnický zpravodaj Vysočina, 2008.
[8]MAREŠOVÁ, H. ICT kompetence učitelů. ICT kompetence učitelů, 2010.
[9]MAREŠOVÁ, H. New Media Literacies of Future Mother Tongue Teachers. New Media Literacies of Future Mother Tongue Tearchers, 2010.
[10]MAREŠOVÁ, H. Internetové stránky Odboru ICT vzdělávání Centra celoživotního vzdělávání. Internetové stránky Odboru ICT vzdělávání Centra celoživotního vzdělávání, 2010.
[11]MAREŠOVÁ, H. Lexikologie. Lexikologie, 2010.
[12]MAREŠOVÁ, H. Základy historické mluvnice a dialektologie. Základy slavistiky a staroslověnštiny a historické mluvnice a dialektologie, 2010.
[13]MAREŠOVÁ, H. Základy slavistiky a staroslověnštiny. Základy slavistiky a staroslověnštiny a historické mluvnice a dialektologie, 2010.
[14]MAREŠOVÁ, H. New Skills and Jobs - Olomouc Region. In: REALM - Regional Adult Learning Multipliers and the Europe 2020 Flagship Initiatives. Brussels, 2012, 33 s., Dostupné z: http://www3.hants.gov.uk/realm/realm-casestudies.htm.
[15]MAREŠOVÁ, H. Virtuální campus Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Softwarová aplikace. 2012. 

OPONENTSKÝ POSUDEK

[1]MAREŠOVÁ, H. Analýza lexikální roviny ve volebních spotech do EP v roce 2009 v českém a polském kulturním prostředí. Acta academica karviniensia, 2010.
[2]MAREŠOVÁ, H. Oponentský posudek projektu Grantové agentury ČR- application for 2011 - P406/11/1693. Grantová agentura České republiky, 2010.
[3]MAREŠOVÁ, H. Technické vybavení pro nácvik překladatelských a tlumočnických dovedností studentů filologických oborů na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Fond rozvoje vysokých škol - ISAAR, 2011.
[4]MAREŠOVÁ, H. Softwarová podpora výuky. Fond rozvoje vysokých škol - ISAAR, 2011.
[5]MAREŠOVÁ, H. Inovace předmětu Úvod do dialektologie francouzštiny. Oponentský posudek projektu FRVŠ, 2012.
[6]MAREŠOVÁ, H. Pobyt zahraničního hostujícího profesora zaměřený na inovaci předmětu Fonetika a fonologie němčiny. Oponentský posudek projektu FRVŠ, 2012.
  
 
 

ZVANÁ PŘEDNÁŠKA

[1]MAREŠOVÁ, H. K jazykové situaci české enklávy v Polsku. Přednášky Jazykovědného sdružení České republiky. Olomouc 01.12.2010 - 01.12.2010.
[2]MAREŠOVÁ, H. O zelovské češtině. Konference občanského sdružení Exulant. Praha 10.02.2002.
[3]MAREŠOVÁ, H. New Skills and Jobs - Olomouc Region, Czech Republic. REALM - Regional Adult Learning Multipliers and the Europe 2020 Flagship Initiatives. Brussels, Belgie, 10. 5. 2012. 
  
 

RECENZE

[1]MAREŠOVÁ, H. An Example of an E-learning Community for Lifelong Learning by Physical Education Teachers. Acta Univ. Palacki. Olomouc, 2008.
[2]MAREŠOVÁ, H. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiaka primárnej školy v transkurikulárnych súvislostiach (D. Cibáková). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference konané dne 23. listopadu 2009, 2010.
[3]MAREŠOVÁ, H. Pedagogicko-didaktické parametry vybraných čítanek pro 2. stupeň ZŠ (M. Gregor). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference konané dne 23. listopadu 2009,2010.
[4]MAREŠOVÁ, H. Vybrané aspekty slovní zásoby žáků základních škol (K. Kmentová). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference konané dne 23. listopadu 2009, 2010.
[5]MAREŠOVÁ, H. Čitateľský zážitok a morálne vedomie žiaka 2. ročníka ZŠ (M. Kohútová). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference konané dne 23. listopadu 2009, 2010.
[6]MAREŠOVÁ, H. Příklady netradičních syntaktických cvičení ve výuce českého jazyka na ZŠ (K. Hurtíková). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference konané dne 23. listopadu 2009., 2010.
[7]MAREŠOVÁ, H. Rozvoj slovní zásoby v učebnicích českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (R. Šink). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference konané dne 23. listopadu 2009, 2010.
[8]MAREŠOVÁ, H.  Fenomén regionalismu v rámci RVP a možnosti jeho využití v hodinách literární výchovy. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. Sborník z VIII. ročníku konference, 2011.
[9]MAREŠOVÁ, H.  Zjišťování profilu studentů nastupujících na učitelství českého jazyka a literatury. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. sborník z VIII. ročníku konference, 2011.
[10]MAREŠOVÁ, H. Nové pohľady na učivo zo slovenského jazyka. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. sborník z VIII. ročníku konference, 2011.
[11]MAREŠOVÁ, H. Stimulovanie porozumenia vecného textu pri vyučovaní materinského jazyka. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. sborník z VIII. ročníku konference, 2011.
[12]MAREŠOVÁ, H. Uplatňování komunikační výchovy na 2. stupni ZŠ. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. sborník z VIII. ročníku konference, 2011.
[13]MAREŠOVÁ, H. K dětským řečovým projevům ve školském prostředí. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. sborník z VIII. ročníku konference, 2011.
[14]MAREŠOVÁ, H. ICT kompetence učitelů mateřského jazyka v České republice a Velké Británii. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. sborník z VIII. ročníku konference, 2011.
 

SBORNÍK - CELEK

[1]MAREŠOVÁ, H., MACOUN, T. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. 403 s. ISBN 978-80-244-1946-6.
[2]MAREŠOVÁ, H., MACOUN, T. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. 406 s. ISBN 978-80-244-2240-4.
[3]MAREŠOVÁ, H., HEJSEK, L.  ICT ve vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. v tisku.
 

RIGORÓZNÍ PRÁCE

[1]MAREŠOVÁ, H. K teorii a praxi hypertextu. Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2005. 127 s.
 

DIZERTAČNÍ PRÁCE

[1]MAREŠOVÁ, H. Jazyk české enklávy v polském Zelově. Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2001. 140 s.
  

HABILITAČNÍ PRÁCE

[1]MAREŠOVÁ, H. Multiuživatelské virtuální prostředí ve světle ICT kompetencí aktérů výuky. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2013. 223 s. (283 normostran)

 

PROJEKTY 

 

Aktuální projekty (hlavní řešitel): 

 

ropoz

logo

 ccv

  • Grundtvig: REALM projekt 2012 - web: REALM

 

 Aktuální projekty za posledních 5 let (2010-2014)  - hlavní řešitel, spoluřešitel 

1)      ESF č. CZ.1.07/1.1.26/03.0011 (2014) – hlavní řešitel

MAREŠOVÁ, H. Rozvoj podnikatelských dovedností žáků. Evropský sociální fond, OP     

Vzdělávání pro konkurenceschopnost2014. Koordinátor projektu.

2)      ESF č. CZ.1.07/1.3.00/48.0036 (2014-2015)

ŠMELOVÁ, E., MACHOWSKÁ, V., MAREŠOVÁ, H. Rozvoj profesních kompetencí předškolních pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání v kontextu předškolního kurikula (OPVK, 1.3,). Spoluřešitel -  koordinace 3 klíčových aktivit projektu. 2014

3)      ESF č. CZ.1.07/1.3.45/02.0014, (2013-2014) – hlavní řešitel

MACHOVSKÁ, V., MAREŠOVÁ, H.: Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji. OPVK 1.3.

4)      ESF č. CZ.1.07/2.3.00/35.0011, (2012-2013)

KUBÍNEK, R. MAREŠOVÁ, H. ad. Univerzita Palackého – centrum vědy pro všechnyOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2012-2013. Koordinátor klíčové aktivity KA7 za PdF UP.

5)      ESF č. CZ.1.07/1.3.00/14.0011 (2010-2012) – hlavní řešitel

MAREŠOVÁ, H. Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky. Evropský sociální fond, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost2010-2012. Koordinátor projektu.

6)      Grundtvig č. 12-LLP-IST-GRU-109 (2012) – hlavní řešitel

MAREŠOVÁ, H. Intensive English for Adult Educators – English for Professional People, absolvování vzdělávacího kurzu Richard Language College, Bournemouth, Velká Británie, UK-2008-702-037, 2012. 

7)      GAČR č. P407/11/1306 (2011-2012)

KLEMENT, M., CHRÁSKA, M., MAREŠOVÁ, H., DVORSKÝ, J. Evaluace vzdělávacích materiálů určených pro distanční vzdělávání a e-learning, grant Grantová agentura ČR, 2011-2012.

8)      Specifický výzkum č. PdF_2012_032: (2012)

PUSTINOVÁ, Z., MAREŠOVÁ, H. Implementace ICT do výuky mateřského jazyka. Univerzita Palackého v Olomouci2012.

9)      ESF č. CZ.1.07/1.1.00/08.0018 (2010-2012)

MLČOCH, M., MAREŠOVÁ, H. ad. Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2010-2012.

10)   ESF č. CZ.1.07/2.4.00/17.0062, (2010-2012)

KOPECKÝ, K., MAREŠOVÁ, H. ad. E-SYNERGIE – vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikaceIPo, 2011-2012.

11)   ESF č. CZ 1.07/1.1.06/03.0038, (2012)

HASÍK, T., ADÁMKOVÁ, J.,  MAREŠOVÁ, H. ad. Mediální výchova – nástroj rozvoje klíčových kompetencíOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2012.

12)   Grundtvig č. 517789-LLP-1-UK-GRUNDTVIG-GAM-REALM (2012) – hlavní řešitel ČR

FITZGIBBON, J., MAREŠOVÁ, H. ad. Regional Adult Learning Multipliers and the Europe 2020 Flagship InitiativesEK – Grundtvig, 2011-2012, řešitel projektu za Českou republiku, realizace projektu: Brusel, Belgie.

13)   FRVŠ č. 120/2010 (A/b) (2011)

NOCAR, D., MAREŠOVÁ, H., HANZEL, P. Rozvoj a inovace počítačových učeben. Agentura rady vysokých škol, 2011.

14)   Specifický výzkum č. PdF_2011_018: (2011)

PUSTINOVÁ, Z., MAREŠOVÁ, H. Výzkum ICT kompetencí učitelů mateřského jazyka v Olomouckém a Východočeském kraji. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. Stránky projektu: http://vyzkumict.upol.cz

15)   Specifický výzkum č. PdF_2011_021: (2011)

MIKULÍKOVÁ, V., MAREŠOVÁ, H., KŘÍŽOVÁ, V., MALENOVSKÝ, M. Herní náměty pro výuku vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.

16)   Specifický výzkum č. PdF_2010_017: (2010)

MIKULÍKOVÁ, V., MAREŠOVÁ, H. Didaktické hry ve výuce českého jazyka a literatury. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.

17)   FRVŠ č. 126/2010 (F5/a)  (2010) – hlavní řešitel 

      MAREŠOVÁ, H. Inovace studijního předmětu Nová média a kyberkultura. Fond rozvoje vysokých škol, 2010. 

 

 

Projekty do roku 2010 - hlavní řešitel

 

[1]MAREŠOVÁ, H., MLČOCH, M., SOURALOVÁ, E., POLÁK, M. Rozvíjení čtenářských dovedností dětí se surdopedickou vadou. Interní grant, Univerzita Palackého v Olomouci, 2000.
 
[2]MAREŠOVÁ, H., MLČOCH, M., POLÁK, M. Informační a poradenské centrum pro studenty oboru český jazyk. Interní grant, Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.
 
[3]MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M., ZOUHAROVÁ, M. On-line podpora školicího střediska MŠMT v rámci SIPVZ na Pedagogické fakultě UP. Interaní grant, Univerzita Palackého v Olomouci, 2006.
 
[4]MAREŠOVÁ, H., LANGER, J., VITÁSKOVÁ, K., SOURALOVÁ, E., MLČOCH, M. FRVŠ 1175 A b: Zřízení počítačové učebny katedry českého jazyka a literatury a multimediální učebny katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Fond rozvoje vysokých škol ČR, 2007.
 
 

Projekty do roku 2010 - spoluřešitel

 

[1] PaeDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D., Mgr. Milena Košťálová,  Mgr. Marta Klimešová, Mgr. Hana Čermáková, Diagnostika a terapie afázie, vytvoření autorského díla spolu s licenční smlouvou, Grant Asociace klinických logopedů v ČR, 2002, spoluautorka

[2] doc. PhDr. Marie Zouharová, Ph.D. Aktivizující formy výuky v pregraduální i postgraduální přípravě učitele českého jazyka II. - projekt MŠMT, 2002, spoluřešitelka. 

 

 

ČLENSTVÍ V KOMISÍCH A ORGANIZACÍCH

 

    

2014 – dosud

Odborná komise  

Pracovní skupina pro tvorbu integrované strategie (ITI) pro Olomouckou aglomeraci (Magistrát města Olomouce)

člen

2014 – dosud

Odborná komise  

Pracovní skupina – Inovační platforma Budování partnerství pro inovace (příprava regionální RIS3 strategie Olomouckého kraje)

člen

2014 – dosud

Odborná komise  

Pracovní skupina Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR - pracovní skupina pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

člen

2014 – dosud

Odborná komise  

Pracovní skupina Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro OP VVV – oblast Podpora iniciativy, podnikavosti a podnikatelských dovedností

člen

2014  – dosud

Jiné komise

Disciplinární komise Pedagogické fakulty Univerzity Palackého  

předseda    

2013  – dosud

Odborná komise  

Komise interního grantu Centra celoživotního vzdělávání PdF UP  

předseda  

  

2013  – dosud

Odborná komise  

Koordinační rada pro celoživotní vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci  

člen  

  

2012 – dosud

Odborná komise  

Pracovní skupina pro vzdělávání OK4Inovace (Olomoucký kraj)

člen

 

2011  – dosud

Jiné komise

Kolegium děkanky PdF UP  

člen  

  

2011  – dosud

Odborná komise  

Komise interního grantu Centra celoživoního vzdělávání PdF UP  

předseda  

 

2011 – 2013

Odborná komise

Posuzovatelka grantových žádostí Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

člen

 

2010  – dosud

Vědecká společnost  

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)  

člen  

  

2010  – dosud

Vědecká společnost  

Česká pedagogická společnost (ČPS)  

člen  

  

2010  – dosud

Jiné komise   

Komise pro rigorózní řízení  

člen  

  

2010  – dosud

Jiné komise

Komise pro výběrová řízení projektů ESF UP  

člen  

  

2010  – dosud

Redakční rada  

Žurnál UP  

člen  

  

2010 – dosud

Odborná komise

Posuzovatelka grantových žádostí Grantové agentury České republiky (GAČR)

člen

 
     

2009  – dosud

Mezinárodní organizace  

International Association for the Improvement of Mother Tongue Education (IAIMTE)  

člen  

  

2007 – dosud 

Odborná komise  

Komise pro státní rigorózní zkoušky Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta UP  

člen  

  

2007 – dosud   

Státnicová komise  

Komise pro státní závěrečné zkoušky rozřišujícího studia (celoživotní vzdělávání)

člen  

  

2005 – dosud   

Vědecká společnost

Jednota školských informatiků  

člen  

  

2003 – dosud  

Státnicová komise

Komise pro státní závěrečné zkoušky SZZ – pro bakalářský, magisterský navazující typ studia – obor český jazyk   

člen  

  

1996 – dosud   

Mezinárodní organizace  

Exulant  - občanské sdružení, členka výkonného výboru 1996-2002

člen  

 

 

 

ŠKOLITEL DSP 

 

Mgr. Jan Krčma

Téma dizertační práce: Hudební texty jako součást projektového vyučování na základní škole


Mgr. Jaroslav Sláma

Téma dizertační práce: Využití informačních technologií ve vzdělávacím procesu (se zaměřením na výuku českého jazyka a literatury)

 

Mgr. Vendula Mikulíková

Téma dizertační práce: Využití hry ve výuce českého jazyka

 

PhDr. Alena Mašláòová

Téma dizertační práce: ICT ve výuce českého jazyka

 

Mgr. Zuzana Pustinová 

 

Mgr. Lukáš Hejsek

Téma dizertační práce: Rozvoj čtenářské gramotnosti v procesu základního vzdělávání

Téma dizertační práce:  ICT kompetence učitelů mateřského jazyka v České republice a Velké Británii, http://www.vyzkumict.upol.cz/

 


VEDENÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2006-2009

[1]MAREŠOVÁ, H. Mluva nejmladší generace na Moravskobudějovicku. Mluva nejmladší generace na Moravskobudějovicku, 2006.
[2]MAREŠOVÁ, H. Srozumitelnost pojmů z oblasti informačních technologií. Srozumitelnost pojmů z oblasti informačních technologií, 2006.
[3]MAREŠOVÁ, H. Výukové programy ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ. Výukové programy ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ, 2006.
[4]MAREŠOVÁ, H. Hypertext v učebním procesu na základní škole. Hypertext v učebním procesu na základní škole, 2006.
[5]MAREŠOVÁ, H. Valašské nářečí v mluvě nejmladší generace v obci Mořkov. Valašské nářečí v mluvě nejmladší generace v obci Mořkov, 2007.
[6]MAREŠOVÁ, H. Slovácké nářečí v mluvě nejmladší generace v Obci Kunovice. Slovácké nářečí v mluvě nejmladší generace v Obci Kunovice, 2007.
[7]MAREŠOVÁ, H. Klasická žurnalistika versus internetová žurnalistika a jejich jazyk. Klasická žurnalistika versus internetová žurnalistika a jejich jazyk, 2007.
[8]MAREŠOVÁ, H. Mluva nejmladší generace na Třebíčsku. Mluva nejmladší generace na Třebíčsku, 2007.
[9]MAREŠOVÁ, H. Současný stav českých enkláv v postkomunistických zemích. Současný stav českých enkláv v postkomunistických zemích, 2007.
[10]MAREŠOVÁ, H. Mluva nejmladší generace na Jablunkovsku. Mluva nejmladší generace na Jablunkovsku, 2008.
[11]MAREŠOVÁ, H. Využití interaktivní tabule ve výuce českého jazyka. Využití interaktivní tabule ve výuce českého jazyka, 2008.
[12]MAREŠOVÁ, H. Česká křestní jména. Česká křestní jména, 2008.
[13]MAREŠOVÁ, H. Historie a vývoj valašského nářečí. Historie a vývoj valašského nářečí, 2008.
[14]MAREŠOVÁ, H. Mluva nejmladší generace na Kosířsku. Mluva nejmladší generace na Kosířsku, 2008.
[15]MAREŠOVÁ, H. Mluva nejmladší generace na Valašsku. Mluva nejmladší generace na Valašsku, 2008.
[16]MAREŠOVÁ, H. Mluva nejmladší generace v Moravské Nové Vsi. Mluva nejmladší generace v Moravské Nové Vsi, 2009.
[17]MAREŠOVÁ, H. Vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova, 2009.
[18]MAREŠOVÁ, H. Multimediální prezentace ve výuce literatury na střední škole. Multimediální prezentace ve výuce literatury na střední škole, 2009.
[19]MAREŠOVÁ, H. Informační technologie ve výuce českého jazyka a literatury. Informační technologie ve výuce českého jazyka a literatury, 2009.
[20]MAREŠOVÁ, H. České fanfiction na internetu. České fanfiction na internetu, 2009.
[21]MAREŠOVÁ, H. Současná mluva na Nové Lhotě. Současná mluva na Nové Lhotě, 2009.
[22]MAREŠOVÁ, H. Aspekt dívčích časopisů v průřezovém tématu mediální výchova. Aspekt dívčích časopisů v průřezovém tématu mediální výchova, 2009.
[23]MAREŠOVÁ, H. Využití multimédií ve výuce českého jazyka. Využití multimédií ve výuce českého jazyka, 2009.

 

2000/2001   

 1.       Dorota Goćková (IV. ročník, český jazyk - křesťanská výchova)

Bilingvismus nejmladší generace žijící na Českém Těšínsku

 

2001/2002 

1. Tereza Planá (IV. ročník, český jazyk - anglický jazyk)

Čeština na Internetu

 2. Miroslava Tichá (IV. ročník, český jazyk - anglický jazyk)

Český jazyk v USA 

 

2002/2003

 1. Michal Marek (IV. ročník, český jazyk - anglicky jazyk)

Jazyk chatu

 2. Eva Matušková  (IV. ročník, český jazyk - technická výchova)

Multimedia ve výuce českého jazyka

 3. Marie Brulíková  (IV. ročník, český jazyk - technická výchova)

Internet ve výuce českého jazyka 

 

2003/2004

1. Tereza Šedajová (III. ročník, český jazyk - občanská výchova)

Internet ve výuce českého jazyka II

2. Dagmar Krušinová  (III. ročník, český jazyk - občanská výchova)

Multimedia ve výuce českého jazyka II

3. Jana Šenkeříková  (III. ročník, český jazyk - anglický jazyk)

< pan>Mluva nejmladší generace na Broumovsku

4. Kateřina Ostrá  (III. ročník, český jazyk - anglický jazyk)

Současný stav hanáckého nářečí v oblasti Náměště na Hané.  

5. Mgr. Radek Černý  (rozšiřující studium)

Výuka větných členů pomocí počítače

 

2004/2005

1. Boris Volek (III. ročník, český jazyk - anglický jazyk)

Jazyk textových zpráv

2. Veronika Melkusová  (III. ročník, český jazyk - občanská výchova)

Brněnský hantec v mluvě nejmladší generace

 

2005/2006

1. Miriam Šmédková  (český jazyk - německý jazyk)

Hypertextové struktury

2. Marta Olejníčková  (český jazyk - technická výchova)

Vytvoření výukového programu pro výuku českého jazyka žáků 2. stupně ZŠ 

3. Michaela Ernestová  (český jazyk - technická výchova)

Výukové programy pro český jazyk I. 

4. Věra Schneiderová 

Srozumitelnost pojmů z oblasti IT 

5.  Libuše Krátká

Mluva nejmladší generace na Protivanovsku  

6. Mgr. Marie Horáková  (rozšiřující studium)

Historie hypertextu

 

2006/2007

1.   Jazyk internetové žurnalistiky

2.   E-knihy v prostředí českého internetu

3.   Česká enkláva v ruském Novorosijsku

4.   Historie a vývoj valašského nářečí 

5.   Mluva nejmladší generace na Třebíčsku

6.   Mluva nejmladší generace v Uherském Hradišti

 

2007/2008 

1.  Mluva nejmladší generace v Jablunkově

2.  Mluva nejmladší generace na Olomoucku

3.  Mluva nejmladší generace v Praze

4.  Česká příjmení

5.  Využití interaktivní tabule ve výuce českého jazyka

 

2008/2009

1. Multimedia ve výuce českého jazyka

2.  Prezentační techniky ve výuce českého jazyka

4.  Mluva nejmladší generace na Zlínsku

5.  Netradiční učební pomůcky pro výuku českého jazyka

 

3.  Mluva nejmladší generace v Nové Lhotě

2009/2010

1.   Jazykové prostředky elektronické komunikace (zadáno) 

2.   Jazyk nového překladu Bible kralické (zadáno)

3.  Aspekt ženských časopisů v mediální výchově na ZŠ (zadáno, bude upřesněno)

4.  ICT slang (zadáno)

5.  ICT ve výuce českého jazyka (zadáno, bude upřesněno)

 

2012 

Specifika komunikace ve virtuálním prostředí (Lucie Čuprová, ČJ-SV) 

 

 

AKTIVITY

 

 

listopad 1998

Aktivní účast na VIII. kolokviu mladých jazykovědců, pořádané JÚLŠ Slovenské akademie věd. Bratislava - Modra. Přednesen příspěvek na téma Problematika bilingvismu.

červenec 1999

Výzkumný pobyt -  Zelów (Polsko)

červenec 2000Výzkumný pobyt - Lódź (Polsko)

prosinec 1999

Aktivní účast na IX. kolokviu mladých jazykovědců, pořádané JÚLŠ Slovenské akademie věd. Bratislava - Modra.  Přednesen příspěvek na téma Charakteristika českého jazyka emigrantské osady v polském Zelově - historie a společenská funkce českého jazyka

od roku 1999

Pověřena realizací a správou webových stránek KČJL

21. 11. 2000

Příprava a realizace besedy s ředitelem pražského Švandova divadla (bývalé divadlo Labyrint) a uměleckým šéfem divadelního sdružení CD94,  Mgr. Danielem Hrbkem (spolu
s M. Mlčochem)

22.- 23. 11. 2000

Aktivní účast na X. kolokviu mladých jazykovědců, pořádané JÚLŠ Slovenské akademie věd. Bratislava - Modra. Přednesen příspěvek na téma: Hláskoslovná charakteristika češtiny emigrantské osady v polském Zelově.

24. 11. 2000Aktivní účast na konferenci 4. kulatý stůl v cyklu Slovo a obraz v komunikaci s dětmi na téma Cesty ke komunikaci. Ostrava. Přednesen příspěvek na téma: K problematice zjednodušování textů literárních děl určených pro děti se sníženou jazykovou kompetencí.

15. - 16. 6. 2001

Aktivní účast na 2. mezinárodní konferenci mladých lingvistů. Pořádala katedra bohemistiky Filosofické fakulty UP. Olomouc. Přednesen příspěvek na téma:  K morfologickým zvláštnostem mluvy české enklávy v polském Zelově. 

27. - 28. 9. 2001Aktivní účast na mezinárodní konferenci Polyslav. Praha. Pořádala Akademie věd České republiky. Přednesen příspěvek na téma: Ke kořenu mluvy české enklávy v Polsku (To the dialectal root of one Czech enclave in Poland).
22. - 23. 11. 2001Aktivní účast na konferenci Čeština - jazyk slovanský. Pořádala Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. Ostrava. Přednesen příspěvek na téma: České enklávy v Evropě
28. - 30. 11. 2001Aktivní účast na XI. kolokviu mladých jazykovědců pořádané JÚLŠ Slovenské akademie věd a Filozofickou fakultou Prešovské univerzity.Spišská Nová Ves. Přednesen příspěvek na téma: K českým enklávám v zahraničí. 
10. 2. 2002Praha: Přednáška na konferenci obč. sdr. Exulant na téma: 
O zelovské češtině
20. 2. 2002Účast na konferenci: České, polské a slovenské jazykové
a literární souvislosti. Filozofická fakulta Univerzity Palackého 
Olomouci
22. 3. 2002Aktivní účast na semináři: Tradiční a netradiční metody 
a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. KČJL, Pedagogická fakulta UP, 
Olomouc. Přednesen příspěvek na téma:Dozrál čas na e-školu? (K využití výpočetní techniky v hodinách českého jazyka). 
14. - 15. 5. 2002Aktivní účast na 3. mezinárodní konferenci Setkání mladých lingvistů. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Přednesen příspěvek na téma: Kognitivní funkce 
a struktura textu.
28. 3. 2003Aktivní účast na semináři: Tradiční a netradiční metody 
a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. KČJL, Pedagogická fakulta UP, 
Olomouc. Přednesen příspěvek na téma:Internet ve výuce českého jazyka. 
5. 11. 2003Internet a multimedia ve výuce českého jazyka - blok I. Vedení semináře pro učitele základních a středních škol. Pedagogické centrum Ostrava.  
7. 11. 2003Internet a multimedia ve výuce českého jazyka - blok II. Vedení semináře pro učitele základních a středních škol. Pedagogické centrum Ostrava.  
19. 11. 2003Internet a multimedia ve výuce českého jazyka - blok III. Vedení semináře pro učitele základních a středních škol. Pedagogické centrum Ostrava.  
26. 11. 2003Internet a multimedia ve výuce českého jazyka - blok IV. Vedení semináře pro učitele základních a středních škol. Pedagogické centrum Ostrava.  
17. 3. 2004Internet a multimedia ve výuce českého jazyka - blok I. Vedení semináře pro učitele základních a středních škol. Pedagogické centrum Ostrava.  
19. 3. 2004Aktivní účast na semináři: Tradiční a netradiční metody 
a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. KČJL, Pedagogická fakulta UP, 
Olomouc. Přednesen příspěvek na téma:Učebnice v elektronickém věku.  
14. 4. 2004 Internet a multimedia ve výuce českého jazyka - blok I. Vedení semináře pro učitele základních a středních škol. Pedagogické centrum Ostrava.  
28. 4. 2004Internet a multimedia ve výuce českého jazyka - blok II. Vedení semináře pro učitele základních a středních škol. Pedagogické centrum Ostrava.  
5. 5. 2004Internet a multimedia ve výuce českého jazyka - blok III. Vedení semináře pro učitele základních a středních škol. Pedagogické centrum Ostrava.  
17. - 19. 5. 2004 Aktivní účast na 5. mezinárodní konferenci Setkání mladých lingvistů.  Filozofická fakulta Univerzity Palackého vOlomouci. Přednesen příspěvek na téma: K teorii hypertextu. 
8. 4. 2005Aktivní účast na semináři: Tradiční a netradiční metody 
a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. KČJL, Pedagogická fakulta UP, 
Olomouc. Přednesen příspěvek na téma:Hypertext ve výuce českého jazyka.  
13. - 15. 4. 2005Aktivní účast na národní konferenci POŠKOLE, pořádanou UK-PedF,ve spolupráci s ČVUT-FELUK-MFF a JŠIMonínec u Sedlčan. Přednesen příspěvek na téma: Využití ICT v ČJL  
16. - 18. 5. 2005Aktivní účast na VI. mezinárodním setkání mladých lingvistů.  Pořádala FF UP OlomoucPřednesen příspěvek na téma: Vliv hypertextu na proces čtení.  
3. - 24. 6. 2005Kurz Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Státní informační politiky - lektor modulu úrovně P - ICT ve výuce českého jazyka a literatury. Plzeň. 
17. 10. 2005Aktivní účast na konferenci Čeština na internetu. Pořádala FF UKPrahaPřednesen příspěvek na téma: Hypertext v prostředí českého internetu. 
10. 11. 2005Aktivní účast na konferenci Čeština - jazyk slovanský. Pořádala PdF OU OstravaPřednesen příspěvek na téma: České etnikum v Polsku.  
21. 11. 2005Pracovní setkání pracovníků SIPVZ MŠMTBrno. Účastník workshopu pro lektory předmětového modulu P - ICT v ČJL.  
16. 11. 2005Internet a multimedia ve výuce českého jazyka -  Vedení semináře pro učitele středních škol. Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) Ostrava.  
23. 11. 2005Internet a multimedia ve výuce českého jazyka -  Vedení semináře pro učitele středních škol. Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) Ostrava.  
2. 12. 2005Aktivní účast na workshopu  Využití dotykové tabule ve výuce českého jazyka a literatury. Lutín. Pořádala SŠS Lutín. Přednesen příspěvek na téma:  Využití informačních technologií ve výuce českého jazyka. 
11. - 13. 4. 2006Aktivní účast na celostátní konferenci Počítač ve škole. Nové Město na Moravě.  Příspěvek a poster na téma: Semináře ICT v ČJL ve výuce budoucích učitelů českého jazyka
14. 4. 2006Aktivní účast na semináři: Tradiční a netradiční metody 
a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. KČJL, Pedagogická fakulta UP, 
Olomouc. Přednesen příspěvek na téma:Modul SIPVZ - ICT ve výuce českého jazyka.  
14. - 15. 2. 2006Účast na školení Tutorů distančního vzdělávání. Pořádalo Národní centrum pro distanční vzdělávání. Praha
27. - 28. 4. 2006Aktivní účast na konferenci: Významné osobnosti českých církví a náboženských společností v politickém životě 20. století. Pořádala FF UP Olomouc. Přednesen příspěvek na téma: Český protestantismus v polském Zelově. 
17. - 18. 5. 2006Účast na školení Tutorů distančního vzdělávání. Pořádalo Národní centrum pro distanční vzdělávání. Praha
28. 6. 2006Setkání autorského kolektivu pro učebnici českého jazyka nakladatelství Fraus. Praha. Pořádalo Nakladatelství Fraus
12.10. 2006Účast na konferenci ICT fórum pro školy v rámci Invexu 2006.Brno
16.11. 2006Účast na závěrečném školení Tutorů distančního vzdělávání. Pořádalo Národní centrum pro distanční vzdělávání. Praha. Získán certifikát pro pracovníka distančního vzdělávání. 
1. 12. 2006Aktivní účast na workshopu  Využití dotykové tabule ve výuce nejen českého jazyka a literatury. Lutín. Pořádala SŠS Lutín. Přednesen příspěvek na téma:  Nová média a kyberkultura. 
19. 12. 2006Setkání autorského kolektivu pro učebnici českého jazyka nakladatelství Fraus. Praha. Pořádalo Nakladatelství Fraus.
7. - 8. 2. 2007Aktivní účast na konferenci Kniha ve 21. století. Opava. Pořádala Slezská univerzita Opava. Přednesen příspěvek na téma: Proměny lineárního čtení (textu) ve 21. století.
22. 3. 2007Setkání autorského kolektivu pro učebnici českého jazyka nakladatelství Fraus. Praha. Pořádalo Nakladatelství Fraus.
12. - 13. 4. 2007Aktivní účast na konferenci Tradiční a netradiční metody a formypráce ve výuce čského jazyka na základní škole. Olomouc. Pořádala PdF UP Olomouc. Příspěvek na téma: Kyberkultura jako součást mediální výchovy na základní škole.
25. - 27. 4. 2007Aktivní účast na mezinárodní konferenci POŠKOLE, pořádanou UK-PedF a JŠILázně Sedmihorky. Příspěvek na téma: Školicí středisko SIPVZ na Univerzitě Palackého a jeho další vývoj. 
20. - 21. 6. 2007Účast na konferenci  Vysoké školy a Evropský sociální fond. Olomouc. Pořádala Univerzita Palackého a Projektový servis UP. 
11. 9. 2007Aktivní účast na konferenci  Infotech 2007 - Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Olomouc. Pořádala Univerzita Palackého UP a Moravská vysoká škola. Příspěvek na téma: ICT vzdělávání učitelů základních a středních škol na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
12. - 13. 9. 2007Aktivní účast na konferenci Eurolitteraria/Eurolingua 2007. Liberec.Pořádala Technická univerzita v Liberci.  Příspěvek na téma:Kreativita v internetové síti.
17 - 20. 9. 2007Aktivní účast na konferenci Information and Communication Technology in Education. 2007. Rožnov pod Radhoštěm. Pořádala Ostravská univerzita.  Prezentován poster na téma: Information and Communication Technology in the Education of (Future) Mother Tongue Teachers. 
25. 10. 2007Účast na konferenci ICT INVEX Fórum 2007. Brno. Pořádaly Veletrhy Brno, a.s., Institut celoživotního vzdělávání Vysokého učení technického v Brně a Computer Agency o.p.s.
7. - 8. 11. 2007Aktivní účast na sympoziu Intermedialita. <;span style="font-weight: 700">Olomouc. Pořádala Univerzita Palackého UP. Příspěvek na téma: Netartové projekty.
15. - 17. 11. 2007Aktivní účast na mezinárodní konferenci The Legacy of Johannes Amos Comenius to the Culture of Education. Praha. Pořádaly MŠMT, Akademie věd ČR, Karlova univerzita a Unie Comenius. Přednesen příspěvek na téma: The Role of ICT in the Czech Language Education.
5. 12. 2007Účast na konferenci ; "PŘEDSEDNICTVÍ ĆR V RADĚ EU - PŘÍLEŽITOSTI PRO OLOMOUCKÝ KRAJ"Olomouc. Pořádalo Eurocentrum Olomouc.
13. - 14. 2. 2008Aktivní účast na konferenci Kniha ve 21. století. Opava. Pořádala Slezská univerzita Opava. Přednesen příspěvek na téma: Role spolupráce vysokých škol a knihoven v informační společnosti.
18. - 20. 3. 2008Aktivní účast na konferenci  Počítač ve škole. Nové Město na Moravě. Příspěvek do sborníku Kyberkultura jako součást mediální výchovy.
31. 3. 2008Účast na konferenci  Učitel 21. Pořádal Výzkumný ústav Pedagogický.Praha.
10. - 11. 3. 2008Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Mezinárodní konference, pořádala KČJL PdF UP.Olomouc. Přednesen příspěvek na téma Nástroje Webu 2.0 ve výuce českého jazyka.
4. - 5. 6. 2008Aktivní účast na konferenci Trendy ve vzdělávání. Pořádala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. Olomouc. Přednesen příspěvek na téma Nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání
23. - 26. 6. 2008Aktivní účast na mezinárodní konferenci Valuing individual and shared learning: the role of ICT. Přednesen příspěvek na téma: The Role of the Mother Tongue Teaching in New Literacy Education. Pořádala  Karlova Univerzita. Praha.
25. - 26. 9. 2008Aktivní účast na mezinárodní konferenci Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatury. Přednesen příspěvek na téma: Multiuživatelské virtuální prostředí ve výuce (jazyka a literatury). Pořádala  Prešovská univerzita. Prešov.
2. - 3. 4. 2009Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Mezinárodní konference, pořádala KČJL PdF UP.Olomouc. Příspěvek na téma Využití hypertextové technologie ve výuce českého jazyka.
25. 6. 2009Trendy ve vzdělávání. Mezinárodní konference, pořádala KTEIV PdF UP. Olomouc. Příspěvek na téma Jazykové vzdìlávání v multiuživatelském virtuálním prostøedí.
23. 11. 2009VII. ročník mezinárodní studentské vědecké konference na témaAktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentù doktorských studijních programù VII. - odborný garant sekce.
11. - 14. 3. 2010Aktivní účast na 5th Global Conference Cyberclutures, Exploring Critical Issues. Pořádala Inter-Disciplinary.Net a Karlova Univerzita v Praze. Salzburg, Austria. Přednesen příspěvek na téma: New Media Literacies of Future Mother Tongue Tearchers. 
25. - 27. 3. 2010Pedagogická stáž v rámci projektu Erasmus. Výuka 5 vyučovacích hodin na témata: Nástroje Webu 2.0 ve výuce (studenti DSP), Kyberkultura v mediální výchově (studenti magisterského studia). Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Pedagogická fakulta Prešovské univerzity, Prešov, Slovenská republika.
 6. 4. 2010 
Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka Pořádala KČJL, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Přednesen příspěvek na téma: K jazykové komunikaci v sociálních sítích. Prezentován poster: Projekt ESF: Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky. 
 7. 4. 2010Aktivní účast na mezinárodní konferenci Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích, pořádala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého vOlomouci.  Příspěvek na téma: ICT kompetence a mediální a komunikační výchova na základní škole. prezentace projektu - program zde, poster: Projekt ESF: Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky.  
 8. 4. 2010Aktivní účast na konferenci E-bezpečí: Rizikové chování v kyberprostoru, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Příspěvek na téma: Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků, prezentace projektu -  program zde, poster: Projekt ESF: Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky. 
 4. - 6. 5. 2010Aktivní účast na mezinárodní konferenci DIVAI 2010 - Distance Learning in Applied Informatics. Pořádala Univerzita K. Filozofa v Nitre. Štúrovo. Slovenská republika. Přednesen příspěvek na téma: E-learning in the Courses of Lifelong Learning.
 24. 6. 2010
Aktivní účast na na mezinárodní vědecko-odborné konferenci Trendy ve vzdělávání 2010. Pořádala Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Olomouc. Příspěvek na téma: Kurzy ICT pro pedagogické pracovníky - projekt ESF. Program zde.
 7. - 9. 9. 2010Aktivní účast na VIII. celostátní konferenci ČAPV. Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Pořádala Česká asociace pedagogického výzkumu aTechnická univerzita v Liberci. Liberec, 7. - 9. září 2010. Přednesen příspěvek na téma: ICT kompetence učitelů.
 11. - 15. 10. 2010Konference Nové technologie ve vzdělávání. Pořádala Katedra technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci. Příspěvek:  Vzdělávání v Second Life. In: Nové technologie ve vzdělávání. Konference KTEIV. Pedagogická fakulta UP. Olomouc 2010. Dostupné z URL: http://www.kteiv.upol.cz/ntvv/konference/maresova_h.pdf  
 5. 11. 2010
Účast na školení Marketing a management v oblasti šíření výsledků vědy, popularizace, realizace odborných a vědeckých aktivit. V rámci projektu Vzdělávání v oblasti komunikačních kompetencí a podpora vzniku vědeckých týmů se zaměřením na pracovníky výzkumu a vývoje a studenty VŠ s vědeckým potenciálem. Pořádala FF UP Olomouc. Vydáno Osvědčení o absolvování kurzu Marketing a management v oblasti šíření výsledků vědy, popularizace, realizace odborných a vědeckých aktivit. Olomouc, 14. 1. 2011. 
 10. 11. 2010
Účast na národní konferenci Učitel v informační síti. Pořádal Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Brno. Prezetnace ESF projektu. 
  1. 12. 2010 
Přednáška pro Jazykovědné sdružení ČR (pobočka Olomouc) na téma K jazykové situaci české enklávy v Polsku. Úvodní slovo: doc. PhDr. Josef Jodas. 
 10. 2. 2011Aktivní vystoupení na konferenci Universal Learning Design. Pořádala Masarykova univerzita v Brně. Brno. Přednesen příspěvek na téma: Possible Uses of Multi-User Virtual Environment in the Education of Persons with Special Needs. 
15. – 17. 11. 2011 Aktivní účast  vědecko-odborné konferenci Nové technologie ve vzdělávání : vzdělávací software a interaktivní tabule. Pořádala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Příspěvek na téma: Virtuální světy ve vzdělávání (spolu s M. Klementem). 
 27. - 29. 2. 2012Aktivní účast v projektu REALM - Regional Adult Learning Multipliers and the Europe 2020 Flagship Initiatives. Projekt Grundtvig. Prezentována případová studie New Skills and Jobs - Olomouc Region. (Hampshire County Council, Brusel, Assembly of European Regions. Belgie. 
  11. 4. 2012Účast na mezinárodní vědecké konferenci Komunikační výchova v teorii a praxi. Pořádala PdF UP Olomouc
  12. 4. 2012Účast na mezinárodní vědecké konferenci Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Pořádala PdF UP Olomouc.
 16. 4. - 20. 4. 2012Učitelská mobilita v rámci programu Erasmus. Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v PrešověSlovenská republika.
 20. 6. - 21. 6. 2012 
Účast na mezinárodní vědecko-odborné konferenci Trendy ve vzdělávání. Příspěvek na téma: Současné trendy rozvoje e-learningového vzdělávání. (spolu s M. Klementem). Pořádala PdF UP Olomouc.  
2. - 4. 7. 2012Aktivní účast v projektu REALM - Regional Adult Learning Multipliers and the Europe 2020 Flagship Initiatives. Projekt Grundtvig. Prezentován příspěvek Virtual Worlds in EducationHampshire County Council,Assembly of European Regions, Brusel. Belgie. 
11. - 13. 7. 2012
Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci Universal Learning Design. Předneseny příspěvky Approaches to Creating E-learning Educational Tools Reflecting the Students with Special Needs (M. Klement) a Multiuser Virtual Environment and People with Special Needs.J. Kepler University, Linz. Rakousko.  
15, - 17. 7. 2012 
Aktivní účast na 7th Global Conference Visions of Humanity in Cyberculture, Cyber Space and Science Fiction. Přednesen příspěvek na téma: Virtual Worlds in the Mother Tongue Teachers Education. Oxford University, Oxford, Velká Británie. 
10. - 12.9. 2012Aktivní účast na konferenci Kvalita ve vzdělávání. Pořádala ČAPV.Univerzita Karlova, Praha. Přednesen příspěvek na téma: ICT kompetence učitelů a vzdělávání v informačním věku. 
23. 9, - 6. 10. 2012Studijní pobyt - Richard Language College, Bournemouth, Velká Británie (absolvování kurzu UK-2008-702-037 English for Adult Educators - English for Professional People). Projekt Grundtvig.
6.10, - 11.10. 2012Aktivní účast v projektu REALM - Regional Adult Learning Multipliers and the Europe 2020 Flagship Initiatives. Projekt Grundtvig. Prezentován závěrečný příspěvek k výstupům REALMu.  Hampshire County Council, Assembly of European Regions, Brusel. Belgie.
7.11. -8.11. 2012Uspořádání a aktivní účast na mezinárodní konferenci ICT ve vzdělávání. Přednesen příspěvek na téma Projekt Kurzy ICT ve vzdělávání pro pedagogické pracovníky. Pořádala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc. 2012 
26. 9. 2013
Účast na Kulatém stole k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Pořádalo MŠMT. Praha. 
2. - 5. 10. 2013
Aktivní účast na mezinárodní konferenci ICEEPSY - International conference on education and educational psychology. Antalya, Turecko.http://www.iceepsy.org/
16. - 18. 10. 2013
Účast na Asociaci děkanů Pedagogických fakult České a Slovenské republiky. Nitra. Slovenská republika.
27. 10. - 1. 11. 2013Studijní pobyt - Glasgow City College, Glasgow, Velká Británie, absolvování kurzu Innovative responses to delivery of creative industries education. Projekt Grundtvig.  
  p
  

 

 

 


 
spacer
pw_rightredhatApachePerlMySqlphpCPanleFantasticoJoomlapw_left
spacer
© 2019 Hana Marešová
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.