spacer
advertisement.png, 0 kB
spacer
spacer
 
Spolupráce s institucemi PDF Tisk Email

  Zahraniční styky

Od svého vzniku katedra udržovala vědecké styky s lingvistickými pracovišti vysokých škol v  Německu (Lipsko, Berlín), Rusku (Moskva, Petrohrad, Volgograd), Polsku (Varšava, Krakov).

Po r. 1989 se spolupráce rozšířila na vysoké školy ve Slovinsku (Maribor), Rakousku (Vídeň)   a po vzniku Slovenské republiky i na ni (Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Prešov).

Od začátku byly styky zaměřeny jednak na výměnné pobyty studentů k zintenzívnění jejich jazykové přípravy (v ruštině, němčině, slovinštině či slavistice obecně), jednak na studijní pobyty pedagogů kateder (odborné stáže zaměřené na konkrétní lingvistickou, literárněhistorickou či didaktickou problematiku, přednáškové pobyty učitelů v Německu nebo Rusku).

Někteří pracovníci katedry přednášeli nebo publikovali v zahraničních publikacích z mezinárodních konferencí či sjezdů (např. z onomastické konference v Trieru, Německo, případně na nich přednášeli (v Paříži, Lublinu, Moskvě, Volgogradě).

V současné době pracuje skupina členů katedry pod vedením doc. PhDr. M. Krobotové, CSc. na jednom z úkolů projektu CEEPUS ve spolupráci s univerzitami v Mariboru a ve Vídni.

Prostřednictvím projektu E-Bezpečí navázala katedra spolupráci s institutcemi zaměřeny na výzkum v oblasti rizikového chování na internetu, zejména s Cyberspace Research Unit, University of Central Lancashire, Preston, UK.


 

  Výjezdy pracovníků a studentů

* únor 1998

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc., Slovinsko, Univerzita Maribor, pracovní pobyt  v rámci CEEPUS;

PhDr. Helena Jodasová, Slovinsko, Univerzita Maribor, pracovní pobyt v rámci CEEPUS;

 

* červenec 1998

Michaela Gabryšová, studentka, Slovinsko, Univerzita Maribor, letní škola

Soňa Navrátilová, studentka, Slovinsko, Univerzita Maribor, letní škola

 

* listopad 1998

Mgr. Miloš Mlčoch a Mgr. Hana Marešová - VIII. kolokvium mladých jazykovedcov. Slovenská republika, Bratislava ,

Pořádala SJS Slovenské akademie věd.

 

* listopad 1998

Dr. et PhDr. Květoslava Musilová, pracovní pobyt na PdF v Prešově, Slovenská republika.

 

* září 1999

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. - Klagenfurt (Rakousko), 22. - 25. 9. 1999 - Auf!brüche - Vierte Tagung Deutschdidaktik. Příspěvek: KROBOTOVÁ, M. Ausgewählte Probleme des muttersprachlichen Unterrichts. (Publikován ve sborníku konference).

* prosinec 1999

Mgr. Miloš Mlčoch, PhD. a Mgr. Hana Marešová - IX. kolokvium mladých jazykovedcov. Slovenská republika, Bratislava, Pořádala SJS a JÚLŠ Slovenské akademie věd

 

*duben 2000

1.-30. 4.  Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.  -  přednáškový pobyt ve Vídni. Učební texty pro studenty Vídeňské univerzity zveřejněny na WWW stránkách této univerzity.  

 

*listopad 2000

 

Mgr. Hana Marešová a Mgr. Kamil Kopecký - X. kolokvium mladých jazykovedcov. Slovenská republika, Bratislava Pořádala SJS a JÚLŠ Slovenské akademie věd

 

*duben 2001

1.-30. 4.  Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.  -  přednáškový pobyt ve Vídni. 

 

*listopad 2001

Mgr. Hana Marešová, Ph.D. a Mgr. Kamil Kopecký - XI. kolokvium mladých jazykovedcov. Slovenská republika, Spišská Nová Ves. Pořádala SJS a JÚLŠ Slovenské akademie věd, Filozofická fakulta Prešovské univerzity.

 

Plánované výjezdy pracovníků a studentů v roce 2003: 

Pracovníci: 

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. -  přednáškový pobyt v Rakousku, Univerzita Vídeň,
v rámci projektu CEEPUS.  (1. - 30. 4. 2003)

PhDr. Marie Zouharová, Ph.D. a Mgr. Jana Sladová - pobyt na Univerzitě v Mariboru, Slovinsko, v rámci projektu CEEPUS. (1. - 31. 5. 2003)

 

Studenti: 

Jana Slavíková, studentka 3. ročníku - Čj - Nj:  studijní pobyt v Rakousku, Univerzita Vídeň,
v rámci projektu CEEPUS.  březen - červen 2003 

 

  Přijetí zahraničních pracovníků a studentů

* prosinec 1998

Prof. Dr. Jože Lipnik, Slovinsko, Univerzita Maribor - pracovní pobyt v rámci projektu CEEPUS,

Prof. Dr. Norbert Griesmayer, Rakousko, Vídeňská univerzita - pracovní pobyt v rámci projektu CEEPUS.

* 2003 

Prof. Dr. Norbert Griesmayer, Rakousko, Vídeňská univerzita - pracovní pobyt v rámci projektu CEEPUS.

* 2004 

Prof. Dr. Jože Lipnik, Slovinsko, Univerzita Maribor - pracovní pobyt v rámci projektu CEEPUS,

 

  Spolupráce se školami

Katedra spolupracuje s řadou škol v okrese Olomouc, Prostějov, Kroměříž, Zlín, do nichž posílá na pedagogickou praxi své studenty a s nimiž si vyměňuje pedagogické zkušenosti (podrobněji viz sekce Praxe). Kromě toho učitelé katedry pořádají tematické přednášky ze svých vědních oborů (jazyk, literatura, literatura pro děti a mládež, rétorika, kultura mluveného projevu, dialektologie, onomastika, nové didaktické postupy v jazykovém a literárním vyučování, jazyková literární výchova u dětí s poruchami učení. Přednášky jsou určeny především pro učitele pedagogických sdružení jednotlivých okresů. Pořádání přednášek se účastní převážná většina členů katedry.

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PDF UP prostřednictvím lektorského týmu E-Bezpečí poskytuje základním a středním školám vzdělávání v oblasti nebezpečných komunikačních jevů spojených s používáním informačních a komunikačních technologií a mobilních telefonů. Tato problematika je v současnosti velmi aktuální a nebezpečím je vystaveno vysoké procento žáků i dospělých. Náš lektorský tým zajistí pro vaši školu zajímavou přednášku s diskusí, která osloví žáky i učitele. Podrobnosti zde (http://prvok.upol.cz/index.php/vzdlavani/vzdlavani-pro-aky).


 

Literární besedy

Již několik let pořádá katedra pravidelné literární besedy s významnými osobnostmi našeho kulturního života. V minulém  roce  proběhlo  setkání  s  Martinem Stöhrem  a Tomášem  Reichlem  -  básníky  a  redaktory  nakladatelství  Host  (listopad 1999),  v  roce 2000 navštívil katedru např. Petr Mikeš - olomoucký básník  a překladatel , dále Ivan Martin Jirous s Jaroslavem Erikem Fričem (duben 2000), Mgr. Daniel Hrbek, ředitel pražského Švandova divadla (býv. Labyrint), PhDr. Ondřej Hausenblas ad. Podrobnosti viz sekce Besedy

 

 
spacer
pw_rightredhatApachePerlMySqlphpCPanleFantasticoJoomlapw_left
spacer
© 2019 Hana Marešová
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.