spacer
advertisement.png, 0 kB
spacer
spacer
 
Granty PDF Tisk Email

 AKTUÁLNÍ GRANTOVÉ PROJEKTY ŘEŠENÉ NA KČJL PdF UP

esf

  • projekty ESF:


1) koordinátor: Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.

Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy FVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích, OPVK, 2009-2012, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/08.0018. Odkaz: http://komunikacnivychova.upol.cz/.


2) koordinátor: PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky, OPVK, 2010-2012, reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0011. Odkaz: http://odborict.upol.cz. 

3) koordinátor: Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

E-SYNERGIE - vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace (OPVK 2011-2014CZ.1.07/2.4.00/17.0062) Odkaz: http://www.esynergie.cz

 

frvs

 

  • projekty FRVŠ: 

1) řešitel: PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

Inovace studijního předmětu Nová média a kyberkultura, reg.č.: 126/2010 F5a, 2010-2011.

2) řešitel: Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. 

Multimedializace předmětu Fonetika a fonologie jako nástroj pro jeho inovaci a popularizaci, (675, F5D), 2010-2011. logo msmt

 

  • projekty MŠMT:

 

1) řešitel: Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

E-bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele I. etapa (0024/PRV/PK/2010. MŠMT, 2010).
E-bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele II. etapa (0002/PRV/PK/2011. MŠMT, 2011).
E-bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele III. etapa (0076/PRV/PK/2012. MŠMT, 2012). 

 

 

 

AKTUÁLNÍ SPOLUPRÁCE KČJL NA GRANTOVÝCH PROJEKTECH

esf

  • projekty ESF:

 

1) Net-University, koordinátor: Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Nebezpečné komunikační jevy pro učitele se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming a další sociálně-patologické jevy,  (2010-2012) CZ.1.07/1.3.13/02.0040. Odkaz: http://www.e-bezpeci.cz/.

 

frvs

 

  • projekty FRVŠ:
2) Katedra matematiky, PdF UP, řešitel: Mgr. David Nocar, Ph.D., spoluřešitel: PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Rozvoj a inovace počítačových učeben, reg. č. 120/2010 A/b.

 

 

PŘEHLED GRANTOVÉ ČINNOSTI KČJL ZA POSLEDNÍCH 10 LET:

verze v MS Word (včetně odkazů) 

    verze v PDF (bez odkazů) 

 

  •  Výběr z grantové činnosti KČJL do roku 2000:

    verze v PDF

 

 
spacer
pw_rightredhatApachePerlMySqlphpCPanleFantasticoJoomlapw_left
spacer
© 2019 Hana Marešová
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.